Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 5, s. 228-231.

Možnost ambulantní léčby pankreatikokutánní píštěle lanreotidem a enterální výživou

Pavel Kohout Orcid.org  1, Zdeněk Beneš Orcid.org  2, Dagmar Čermáková, Roman Mottl, Milan Černík, Karolina Melicharová Orcid.org  , Zdeněk Zadák Orcid.org  

+ Pracoviště

SOUHRN

Kohout P, Beneš Z, Čermáková D, Mottl R, Černík M, Melicharová K, Zadák Z: Možnost ambulantní léčby pankreatikokutánní píštěle lanreotidem a enterální výživou

Úvod: Somatostatin je hormon hypothalamu a gastrointestinálního traktu, který snižuje sekreci žaludeční, střevní a pankreatické š»ávy. Je schopen snížit sekreci z enterokutánních a pankreatikokutánních píštělí. Syntetická analoga somatostatinu mají ve studiích podobný efekt, výhodou analog s protrahovaným účinkem je možnost jejich ambulantního podání.

Cíl: Cílem práce je prezentovat 4 pacienty s pankreatikokutánní píštělí úspěšně léčené lanreotidem a enterální výživou.

Výsledky: 4 pacienti s pankreatikokutánní píštělí, torpidní na dosavadní léčbu, byli úspěšně léčeni pomocí enterální výživy a lanreotidu v domácím prostředí. Průměrná doba uzavření píštěle byla 14 dní, předchozí neúspěšná léčba průměrně 13 měsíců. K úspěšnému zhojení došlo i u pacientů s traumatickou píštělí, resp. píštělí po poranění ductus pancreaticus při levostranné nefrektomii.

Závěry: Léčba pankreatikokutánních píštělí pomocí syntetického analoga somatostatinu s protrahovaným účinkem a enterální výživy byla úspěšná. Vzhledem k tomu, že je tuto léčbu možné provádět i v domácích podmínkách, je pro pacienty výhodnější a navíc levnější.

Klíčová slova: enterální výživa – lanreotid – pankreatikokutánní píštěl – somatostatin.

SUMMARY

Kohout P, Beneš Z, Čermáková D, Mottl R, Černík M, Melicharová K, Zadák Z: Out-patient treatment of pancreatocutaneous fistula by lanretoid and enteral nutrition

Introduction: Somatostatine is a hypothalamic hormone which is able to decrease secretion of stomach, gut and pancreatic juice; it is available to decrease secretion of enterocutaneous and pancreatic fistulas as well. Synthetic analogues of somatostatine have in clinical studies the same effect, the advantage of analogues with prolonged action is theirs use on outpatients basis.

Aims: The aim of our paper is to show the successful treatment of pancreaticocutaneous fistulas using enteral nutrition and lanreotide in 4 patients.

Results: 4 patients with pancreatic fistula were successfully treated using enteral nutrition and lanreotide at home. The average time of the fistula closure was 14 days, but previous treatment lasted about 13 months. Even the traumatic fistula and iatrogenic fistula after nefrectomy were successful treated.

Conclusion: The treatment of pancreatic fistulas using synthetic analogues of somatostatine with prolonged action and enteral nutrition looks successfully. The main advantage is home treatment and lower cost than other modalities.

Key words: enteral nutrition – lanreotide – pancreatic fistula – somatostatine.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test