Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(4): 276-279.

Mezenteriálna fibromatóza ako príčina náhlej príhody brušnej

Peter Kružliak Orcid.org  , Dušan Mištuna Orcid.org  , Katarína Macháleková Orcid.org  

+ Pracoviště

Souhrn

Intraabdominálna fibromatóza je lokálne agresívna, ale nie metastázujúca proliferácia väzivovového tkaniva. Je to benígny tumor, ktorý sa vyskytuje vo väčšine prípadov v brušnej stene, v mezentériu a retroperitoneu. Vyskytuje sa buďv asociácii s Gardnerovým syndrómom, alebo sporadicky, spôsobujúc v mnohých prípadoch diferenciálno-diagnostické problémy s myofibroblastickými tumormi a gastrointestinálnymi stromálnymi tumormi, ktoré sú však charakteristické oveµa agresívnejším biologickým správaním a tiež metastázovaním. Autori popisujú prípad 82-ročného pacienta s príznakmi akútneho brucha, ktorý bol operovaný s nálezom difúznej peritonitídy na podklade perforácie tumoru ilea s rozsiahlym nálezom difúzneho, neostro ohraničeného šírenia do mezentéria a s penetráciou do brušnej steny.

Klíčová slova

Gardnerov syndróm, gastrointestinálne stromálne tumory (GIST), imunohistochemické vy, mezenteriálna fibromatóza

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test