Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 342-347.

Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku

Ladislav Dušek Orcid.org  1,2, Ondřej Májek Orcid.org  2, Milan Blaha Orcid.org  1, Štěpán Suchánek Orcid.org  3, Bohumil Seifert Orcid.org  4, Miroslav Zavoral Orcid.org  3

+ Pracoviště

Souhrn

Kolorektální karcinom patří mezi preventabilní zhoubné nádory a dobře organizovaný screening má velký potenciál snížit mortalitu i incidenci tohoto onemocnění. Český screeningový program je kapacitně dobře zajištěn, je garantován širokým spektrem lékařských odborností a má mezinárodně kompatibilní informační zázemí. Zásadním předpokladem pro úspěšnost screeningu a naplnění jeho cílů, tedy snížení incidence a mortality, je ale dostatečná účast cílové populace, v tomto případě mužů a žen nad 50 let. Jedním z klíčových opatření v této oblasti je institut státem organizovaného adresného zvaní, kdy jsou občané pravidelně zváni k účasti na screeningu. Tento článek poskytuje přehled studií a publikací, které prezentují úspěšné zavádění adresného zvaní ve screeningu kolorektálního karcinomu, a v návaznosti na ně popisuje navrženou metodiku adresného zvaní v ČR a kritéria pro zařazení konkrétního klienta do screeningového programu.

Klíčová slova

adresné zvaní, kolorektální karcinom, prevence, screening, screening

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test