Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 4, s. 162-164.

Méně obvyklý sekundární tumor pankreatu

David Hoskovec Orcid.org  , Emil Hledík Orcid.org  , Miroslav Kašpar Orcid.org  , Petr Klézl Orcid.org  , Kamila Benková Orcid.org  , Jozef Varga

+ Pracoviště

SOUHRN

Hoskovec D, Hledík E, Kašpar M, Klézl P, Benková K, Varga J. Méně obvyklý sekundární tumor pankreatu

Většinu tumorů pankreatu představují primární adenokarcinomy. Metastatické postižení pankratu se vyskytuje vzácně. Nečastěji metastazují do pankreatu tumory plic a trávicího ústrojí.

V naší kazuistice prezentujeme 72letého pacienta po pravostranné nefrektomii pro Grawitzův tumor. V rámci pravidelného dispenzárního programu 6 let po operaci bylo nalezeno solitární ložisko v burse omentalis, u kterého nebylo možné z CT vyšetření určit, zda vychází ze žaludku (GIST), nebo z pankreatu. Nemocný byl indikován k operaci, tumor vycházel z oblasti pankreatu a byla provedena resekce kaudy. Histologické vyšetření potvrdilo metastázu Grawitzova tumoru.

V literatuře jsou kazuisticky zmiňovány metastázy karcinomu ledviny do pankreatu. Většinou se objevují pozdně, s odstupem 5–15 let od primární operace. Obvykle jsou diagnostikovány až v symptomatickém stadiu. Radikální chirurgická léčba je metodou volby.

Klíčová slova: karcinom ledviny – pankreatické metastázy – sekundární tumory.

SUMMARY

Hoskovec D, Hledík E, Kašpar M, Klézl P, Benková K, Varga J. Unusual course of secondary pancreatic carcinoma

The vast majority of pancreatic carcinomas are primary adenocarcinomas. Metastasis to the pancreas is uncommon. The most common tumors that involve pancreas secondarily are carcinomas of pulmonary and gastrointestinal origin.

We report the case of a 72-years male in whom a solitary tumour was found 6 years after nefrectomy. The patient underwent partial pancreatectomy and splenectomy. Histologic examination revealed a metastatic renal cell carcinoma.

Pancreatic metastases of renal cell carcinoma are rare. The interval between primary resection and metastases may be quite long (5–15 years). Patients with pancreatic metastases may present with various gastrointestinal complaints. Only 50% is asymptomatic in time of its diagnosis. Surgical resection is the treatment of choice.

Key word: Pancreatic metastasis – renal cell carcinoma – secondary tumors.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test