Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 5, s. 213-216.

Magnetická rezonančná cholangiopankreatikografia alebo endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia – ktorú metódu, kedy a prečo uprednostni» v diagnostike pankreatobiliárnych ochorení?

Marián Bátovský Orcid.org  1, Víťazoslav Belan, Peter Paulen Orcid.org  , Ľubomír Valko Orcid.org  , Jana Moczová, Ľubica Pružincová Orcid.org  

+ Pracoviště

SÚHRN

Bátovský M, Belan V, Paulen P, Valko L, Moczová J, Pružincová L: Magnetická rezonančná cholangiopankreatikografia a endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia – ktorú metódu, kedy a prečo uprednostni» v diagnostike pankreatikobiliárnych ochorení?

Cieµ: Pred definitívnym zavedením metódy MRCP autori porovnali MRCP a ERCP nálezy 50 pacientov s pankreatobiliárnou patológiou za účelom určenia stupňa zhody a stanovenia miesta MRCP vo vyšetrovacom algoritme.

Metóda: Všetci pacienti boli najprv vyšetrení USG a absolvovali bežné laboratórne testy, ktoré poukazovali spolu s klinickým obrazom na biliárnu alebo pankreatickú patológiu. Závery MRCP a ERCP vyšetrení boli štatisticky vyhodnotené McNamarovým testom s určením vecnej významnosti Rm zvláš» pre choroby žlčových ciest a zvláš» pre ochorenia pankreasu.

Súbor pacientov: Priemerný vek pacientov bol 62 rokov (21–85 rokov), z toho 16 mužov bolo v priemernom veku 63 rokov (41–82 rokov) a 34 žien v priemernom veku 53 rokov (21–85 rokov).

Výsledky: Zhoda nálezov na žlčových i pankreatických vývodoch bola štatisticky významná (p < 0,001) so strednou mierou štatistickej významnosti pri žlčovodoch (Rm = 0,45) a s vysokou mierou významnosti pri pankreatických vývodoch (Rm = 0,60).

Záver: MRCP je vhodná najmä v diagnostike pankreatických ochorení u pacientov rizikových z hµadiska vzniku akútnej pankreatitídy po ERCP. V diagnostike chorobných procesov na žlčových cestách je vhodnejšie uprednostni» ERCP kvôli vysokej frekvencii očakávaných endoskopických terapeutických zákrokov. Autori odporúčajú vykonanie podobnej korelácie nálezov oboch zobrazovacích metód aj na iných pracoviskách, ktoré už vykonávajú ERCP a plánujú zavedenie MRCP.

Kµúčové slová: ERCP – MRCP – chronická pankreatitída – tumory pankreasu – ochorenia žlčových ciest – choledocholitiáza – tumory žlčovodov.

SUMMARY

Bátovský M, Belan V, Paulen P, Valko L, Moczová J, Pružincová L: MRCP or ERCP: which method, where and why to be used in the diagnosis of pancreatobiliary disease?

Aim: To asses the role of MRCP before introduction of MRCP into diagnostic algorithm the authors compared ERCP and MRCP findings in patients with pancreatobiliary pathology.

Methods: All patients were initially investigated by ultrasound and common biochemistry including of the assesment of the clinical state which pointed to biliary or pancreatic pathology. MRCP and ERCP findings were statistically evaluated by McNamara test with specific significance Rm for biliary and pancreatic disorders separately.

Material: Group of patients consisted of 16 men mean age 63 years (21–85) and 34 women mean age 53 years (21–85), mean age was 62 years (21–85).

Results: Agreement for biliary and pancreatic ducts findings was statistically significant (p < 0.001) with medium statistically significant value for biliary ducts (Rm = 0.45) and high statistically significant value for pancreatic ducts (Rm = 0.60).

Conclusions: MRCP is a useful method for assesment of pancreatic disease mostly in high risk group for post ERCP pancreatitis. For the diagnosis of pancreatic and biliary disease is ERCP more useful for feasibility of therapeutic measures. The authors reccomend the comparison of both metods by other gastroenterology units using ERCP where MRCP is planned.

Key words: ERCP – MRCP – chronic pancreatitis – pancreatic tumours – biliary ducts disease – common bile duct stones – biliary ducts tumours.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test