Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 116-124.

Liečba achalázie – súčasný prístup a vlastné skúsenosti

Eduard Veseliny Orcid.org  1, Peter Jarčuška Orcid.org  1, Mária Zakuciová Orcid.org  2, Laura Gombošová Orcid.org  3, Martin Janičko Orcid.org  1

+ Pracoviště

Souhrn

Achalázia je primárna porucha motility pažeráka neznámej etiológie. Charakterizovaná je nekompletnou relaxáciou dolného pažerákovéhosfinktera (LES-lower esophageal sphincter) a aperistaltikou v tele pažeráka. Príčina ochorenia ostáva neznáma a zatiaµ nie je k dispozícii intervencia, ktorou by bola zlepšená funkcia pažeráka. Kvôli tomu sú liečebné možnosti len striktne paliativně. Súčasné liečebné postupy sa zameriavajú na redukciu distálnej pažerákovej obštrukcie, uµahčenie vyprázdňovania pažeráka a zmiernenie dilatácie pažeráka. Dve najúčinnejšie liečebné modality sú postupná pneumatická dilatácia a chirurgická myotómia. V multicentrickej, randomizovanej, medzinárodnej štúdii bola potvrdená porovnateµná efektivita oboch liečebných metód, a to minimálne pri krátkodobom sledovaní. Kvôli nedostatočnému dlhodobejšiemu benefitu sa endoskopická injekcia botulotoxínu, ako aj farmakologická liečba rezervuje pre pacientov s achaláziou, ktorí nie sú schopní podstúpi» viac efektívnejšie invazívne formy terapie. Pri výbere najoptimálnejšej liečebnej modality by mali by» zvažované klinické prediktory výsledku, preferencie pacienta a lokálna skúsenos». Význam nových endoskopických a rádiologických techník, ako je perorálna endoskopická myotómia a stentovanie pažeráka, zatiaµnebol dostatočne stanovený.

Klíčová slova

Hellerova myotómia, POEM, achalázia, botulotoxín, pneumatická dilatácia

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test