Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(3): 257–262. doi: 10.48095/ccgh2021257.

Laparoskopické riešenie kongenitálnej paraezofageálnej hernie u 18-mesačnej pacientky – kazuistika a prehľad literatúry

Matej Gura1, Barbora Špaková2, Marián Molnár2

+ Pracoviště

Souhrn

Vrodená paraezofageálna hernia (CPEH) je neobvyklým typom diafragmatickej hernie v detskom veku. Môže byť klinicky asymptomatická alebo sa prejavovať chronickými gastrointestinálnymi a respiračnými príznakmi. V závažných prípadoch býva komplikovaná akútnym volvulom žalúdka. Jej zriedkavý výskyt a nešpecifický klinický obraz môžu oddialiť stanovenie správnej dia­gnózy. Princípy chirurgickej liečby CPEH sú vo všeobecnosti dobre známe vrátane antirefluxných procedúr. Štandardne sa táto operácia vykonáva otvoreným prístupom. Nedávne štúdie poukázali na povzbudivé výsledky pri využití laparoskopie. V kazuistike prezentujeme prípad 18-mesačnej pacientky odoslanej do ambulancie detskej chirurgie s náhodným RTG nálezom CPEH II. typu potvrdenej CT vyšetrením. Pacientka podstúpila elektívnu laparoskopickú operáciu s Nissenovou fundoplikáciou. Na základe našej skúsenosti a súčasného prehľadu literatúry považujeme laparoskopické riešenie CPEH u dojčiat a detí za účinnú a bezpečnú metódu chirurgickej liečby.

Klíčová slova

vrodená paraezofageálna hernia, laparoskopia, antirefluxná operáciaČlánek je v angličtině, prosím přepněte do originální verze.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura


1. Imamoğlu M, Cay A, Koşucu P et al. Congenital paraesophageal hiatal hernia: pitfalls in the dia­gnosis and treatment. J Pediatr Surg 2005; 40(7): 1128–1133. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2005.03. 060
2. Yousef Y, Lemoine C, St-Vil D et al. Congenital paraesophageal hernia: the Montreal experience. J Pediatr Surg 2015; 50(9): 1462–1466. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.01.007
3. Garvey EM, Ostlie DJ. Hiatal and paraesophageal hernia repair in pediatric patients. Semin Pediatr Surg 2017; 26(2): 61–66. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2017.02.008.
4. Patoulias D, Kalogirou M, Feidantsis T et al. Paraesophageal hernia as a cause of chronic asymptomatic anemia in a 6 years old boy; case report and review of the literature. Acta Medica (Hradec Kralove) 2017; 60(2): 76–81. doi: 10.14712/18059694.2017.97.
5. Kahrilas PJ, Kim HC, Pandolfino JE. Approaches to the dia­gnosis and grading of hiatal hernia. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2008; 22(4): 601–616. doi: 10.1016/j.bpg.2007.12.007.
6. Karpelowsky JS, Wieselthaler N, Rode H. Primary paraesophageal hernia in children. J Pediatr Surg 2006; 41(9): 1588–1593. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2006.05.020.
7. Petrosyan M, Shah AA, Chahine AA et al. Congenital paraesophageal hernia: Contemporary results and outcomes of laparoscopic approach to repair in symptomatic infants and children. J Pediatr Surg 2019; 54(7): 1346–1350. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2018.07.008.
8. Al-Salem AH. Atlas of Pediatric Surgery: principles and treatment. Cham: Springer International Publishing 2020: 341–354.
9. Bradley T, Stephenson J, Drugas G et al. Laparoscopic management of neonatal paraesophageal hernia with intrathoracic gastric volvulus. J Pediatr Surg 2010; 45(8): E21–E23. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2010.05.033.
10. Cribbs RK, Gow KW, Wulkan ML. Gastric volvulus in infants and children. Pediatrics 2008; 122(3): e752–e762. doi: 10.1542/peds.2007- 3111.
11. Kundal AK, Zargar NU, Krishna A. Laparoscopic repair of paraesophageal hiatus hernia in infancy. J Indian Assoc Pediatr Surg. 2008; 13(4): 142–143. doi: 10.4103/0971-9261.44766
12. Bataineh ZA, Rousan LA, Abu Baker A et al. Congenital massive hiatus hernia type IV; initial experience with laparoscopic repair in young infant. Hernia 2014; 18(3): 427–429. doi: 10.1007/s10029-014-1222-z.
13. Jetley NK, Al-Assiri AH, Al Awadi D. Congenital para esophageal hernia: a 10 year experience from Saudi Arabia. Indian J Pediatr 2009; 76(5): 489–493. doi: 10.1007/s12098-009-0084-3.
14. Yazici M, Karaca I, Etensel B et al. Paraesophageal hiatal hernias in children. Dis Esophagus 2003; 16(3): 210–213. doi: 10.1046/j.1442- 2050.2003.00330.x.
15. van der Zee DC, Bax NM, Kramer WL et al. Laparoscopic management of a paraesophageal hernia with intrathoracic stomach in infants. Eur J Pediatr Surg 2001; 11(1): 52–54. doi: 10.1055/s-2001-12193.
16. Yagi M, Nose K, Yamauchi K et al. Laparoscopic intervention for intrathoracic stomach in infants. Surg Endosc 2003; 17(10): 1636–1639. doi: 10.1007/s00464-002-8783-0.
17. Rees JE, Robertson S, McNinch AW. Congenital para-oesophageal hiatus hernia: an interesting family history. Emerg Med J 2004; 21(6): 749–750. doi: 10.1136/emj.2003.007310.
18. Baglaj SM, Noblett HR. Paraoesophageal hernia in children: familial occurrence and review of the literature. Pediatr Surg Int 1999; 15(2): 85–87. doi: 10.1007/s003830050522.
19. Watson DI, Davies N, Devitt PG. Importance of dissection of the hernial sac in laparoscopic surgery for large hiatal hernias. Arch Surg 1999; 134(10): 1069–1073. doi: 10.1001/archsurg.134.10.1069.
20. Latzko M, Borao F, Squillaro A et al. Laparoscopic repair of paraesophageal hernias. JSLS 2014; 18(3): e2014.00009. doi: 10.4293/ JSLS.2014.00009.

Kreditovaný autodidaktický test