Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(4): 284–285.

Kvíz z klinické praxe GH4/2021

Peter Slodička1

+ Pracoviště

Muž, narozen v roce 1950, byl došetřován v roce 2016 pro melénu a anemii. V té době ani později neměl žádné závažné přidružené dia­gnózy související s došetřovanými potížemi. Dle osobní anamnézy se léčil s ischemickou chorobou srdeční, depresemi a hyperlipropoteinemií. Pacient jinak neudával žádné subjektivní potíže, laboratorní vyšetření kromě anemie lehkého stupně bez výrazné patologie. Byla provedena gastroskopie, která dia­gnostikovala Barrettův jícen (BJ) C4M0 dle Pražské klasifikace s ložiskovou lézí 0–IIa o průměru 8 mm. Byla provedena endoskopická slizniční resekce a byl prokázán intramukózní adenokarcinom. Následně byla provedena radiofrekvenční ablace BJ metodou HALO360. Výkon byl komplikován rozvojem stenózy jícnu, která byla vyřešena balonkovou dilatací.

Pacient byl následně endoskopicky dispensarizován v jednoročních intervalech. Při kontrolách v letech 2017 a 2018 byl endoskopický a histologický nález beze známek BJ. V roce 2019 bylo dia­gnostikováno ložisko BJ rozměrů 8 × 8 mm navazující na neo-Z linii a bylo ošetřeno hybridní APC. Při kontrole za 6 měsíců beze známek BJ.

V roce 2021 bylo nalezeno subepiteliální ložisko o průměru 8 mm v segmentu neoskvamózního epitelu jícnu ve vzdálenosti 35 cm za řezáky (obr. 1 a 2 při chromodia­gnostice kyselinou octovou). Histologicky byla z klešťové bio­psie popsána sliznice jícnu s rozsáhlou infiltrací středně až nízce diferencovaným adenokarcinomem. Byla indikována endoskopická ultrasonografie a re-EMR. Dle radiální EUS byla zobrazena ve vzdálenosti 35 cm za řezáky subepiteliální, polypoidní léze o průměru 10 mm (obr. 3). Ohraničení vůči submukóze nebylo zcela ostré, nebylo možné vyloučit povrchovou invazi do této vrstvy. Muscularis propria byla intaktní a lymfadenopatie nebyla pozorována. Léze byla odstraněna metodou EMR způsobem „suck and cut“ (obr. 4 – spodina po zákroku). Endoskopicky se jednalo o úplnou resekci. Drobné krvácející cévy na spodině ošetřeny, výkon jinak bez komplikací. Na obr. 5 je zachycen histologický nález preparátu po EMR. Pacient po výkonu bez klinických potíží.
 Otázka:
Jaká je Vaše diagnóza?
Správnou odpověď a komentář naleznete v dalším čísle časopisu (říjen 2021).

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test