Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

KRVÁCANIE PACIENTOV Z HORNEJ ČASTI GITU PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKONOCH S ANAMNÉZOU PEPTICKÝCH ULCERÁCIÍ, GASTRITÍDY A INFEKCIE HELICOBACTER PYLORI

Ľubomír Jurgoš1, Viliam Fischer, Marián Holomáň

+ Pracoviště

Autori retrospektívne analyzovali súbor 245 pacientov, ktorí sa podrobili v roku 2004 kardiochirurgickému výkonu s mimotelovým obehom pre diagnózu ICHS, alebo chlopňovej chyby v Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH) a mali v zdravotnej dokumentácii anamnestický údaj petickej ulcerácie, chronickej gastritídy a infekcie H. pylori (HP). Súbor 245 pacientov pozostával z 51 žien (20,8 %) a l94 mužov (79,2 %), pričom najmladší pacient mal 34 rokov a najstarší 85 rokov.

Priemerný vek operovaných žien bol vyšší: 65,4 roka v porovnaní s mužmi: 57,4 roka. Peptické ulcerácie v anamnéze malo celkove 113 pacientov (46,1 %), z toho vredovú chorobu duodéna malo 99 pacientov (40,4 %) a peptická ulcerácia v žalúdka bola dokumentovaná u l4 pacientov (5,7 %). Chronickú gastritídu malo v dokumentácii zistenú 122 pacientov (49,8 %), resekciu žalúdka Billroth II. 7 pacientov (2,9 %) a Bilroth I. 3 pacienti (l,2 %). V súbore 245 pacientov malo infekciu HP zistenú pred kardiochirurgickým výkonom 36 pacientov (l4,7 %). Všetci HP pozitívni pacienti boli pred plánovanou operáciou preliečení trojkombinačnou eradikačnou liečbou podµa odporúčania (Maastricht II).

Následné krvácanie z hornej časti GITu po kardiochirurgickom výkone bolo zaznamenané len u 2 pacientov (47 ročný muž a 79 ročná žena, obidvaja s anamnézou vredovej choroby bulbu duodéna, HP negatívni), čo predstavovalo len 0,8 %. Priaznivé nízke percento krvácania po kardiochirurgických výkonoch je výsledkom obligátneho endoskopické vyšetrenia hornej časti GITu každého pacienta s pozitívnou anamnézou a v prípade zistenia peptickej ulcerácie, alebo gastritídy s prítomnos»ou HP zrealizovanie eradikačnej liečby.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test