Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(4): 362.

Kreditovaný autodidaktický test: Klinická a experimentální gastroenterologie+ Pracoviště

1. Robotická resekce pankreatu je:

a) běžně užívanou technikou
b) ve všech směrech výhodnější než otevřená operace
c) spojena s menším množstvím komplikací
d) snižuje délku hospitalizace


2. Biosimilární infliximab SB-2:

a) je bezpečnou a účinnou alternativou CT-P13
b) má o 30 % nižší účinnost než CT-P13
c) je účinný pouze u pacientů s UC
d) je účinný pouze u pacientů s CD


3. EUS navigovaná drenáž žlučníku je:

a) plnohodnotnou alternativou chirurgické léčby
b) indikována u inoperabilních pacientů
c) preferována u pacientů, kteří jsou v budoucnu kandidáti chirurgické léčby
d) technicky jednodušší v případě transduodenálního přístupu


4. EUS navigovaná drenáž žlučníku je nejlépe indikovaná u:

a) operabilního pacienta s nízkou hodnotou CRP
b) aktuálně i dlouhodobě inoperabilního pacienta
c) aktuálně inoperabilního, dlouhodobě operabilního pacienta
d) operabilního pacienta se šířkou stěny do 5 mm


5. Hepatogenní diabetes je charakterizován:

a) vzniká v důsledku jaterní cirhózy a pouze u pacientů s portální hypertenzí
b) vždy je přítomna abnormální hodnota lačné glykemie
c) vždy je přítomna abnormální hodnota HbA1c
d) žádná odpověď není správná


6. Hepatogenní diabetes ve srovnání s DM2 je charakterizován typicky:

a) nižší hodnotou lačné glykemie
b) nižší hodnotou glykovaného hemoglobinu
c) nižším BMI pacienta
d) všechny odpovědi jsou správné


7. Příčinou bolesti na hrudi z nekardiální příčiny může být:

a) akutní cholecystitida
b) akutní appendicitida
c) akutní divertiklulitida
d) žádná z uvedených


8. Infekce SARS-CoV-2:

a) prokazatelně zvyšuje výskyt akutní pankreatitidy
b) prokazatelně zhoršuje průběh akutní pankreatitidy
c) neovlivnila výskyt ani průběh akutní pankreatitidy v ČR
d) zvyšuje hodnotu pankreatické amylázy


9. Klostridiová kolitida se vyskytuje:

a) pouze v souvislosti s léčbou antibiotiky u hospitalizovaných pacientů
b) typicky bez asociace s rizikovým faktorem
c) i v obecné populaci u pacientů, kteří nebyli hospitalizováni
d) žádná odpověď není správná


10. Trénink dýchání užívaný u pacientů s poruchou interakce střeva a mozku:

a) vede vždy k vymizení symptomů
b) může snížit symptomy u větší části pacientů
c) může snížit symptomy u menší části pacientů
d) neovlivňuje symptomy

Kreditovaný autodidaktický test