Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(1): 80.

Kreditovaný autodidaktický test: IBD+ Pracoviště


1. Podávání vedolizumabu pacientkám s IBD v těhotenství:

a) je absolutně kontraindikováno
b) není omezeno
c) je kontraindikováno v prvním trimestru
d) musí být ukončeno v polovině gravidity


2. Mezi typické histologické nálezy u pacientů s UC nepatří:

a) bazální plazmocytóza
b) deplece pohárkových buněk
c) větvení a nepravidelný průběh slizničních krypt
d) nekaseifikující mikrogranulomy


3. Pacient s UC proktitidou by měl být zařazen do dispenzárního programu prevence kolorektální neoplazie:

a) po 8 letech od diagnózy UC
b) nikdy
c) 8 let od začátku symptomů UC
d) ihned při stanovení diagnózy UC


4. Takzvané reaktivní monitorování hladin biologik u pacientů s IBD znamená:

a) měření hladiny biologika u pacienta při projevech relapsu střevního zánětu
b) stanovení hladiny biologika při vysokém titru protilátek proti léku
c) měření hladiny biologika u pacienta po alergické reakci na lék
d) stanovení hladiny biologika bezprostředně po jeho aplikaci


5. Stanovení koncentrace fekálního kalprotektinu není vhodné pro:

a) odlišení zánětlivého a funkčního průjmu
b) předpověď relapsu UC
c) diferenciální diagnostiku UC a CN
d) sledování odpovědi na léčbu u pacienta s UC


6. Které tvrzení o biosimilárních lécích je pravdivé:

a) biosimilární biologika jsou více imunogenní a vyvolávají častěji alergické reakce ve srovnání s originálními léky
b) jejich klinická účinnost a bezpečnost se neliší od originálního léku
c) jejich podávání v dětské populaci je zakázáno
d) mohou být podávány pouze současně s azathioprinem


7. Rektální aplikace mesalazinu je při léčbě UC:

a) účinnější než rektální aplikace kortikoidů
b) vhodná i v kombinaci s perorálním mesalazinem
c) základem léčby UC proktitidy
d) platí všechny výše uvedené body


8. Index Truelova a Wittse používáme pro:

a) diagnózu akutní těžké ataky UC
b) diferenciální diagnostiku UC a CN
c) stanovení rozsahu UC
d) určení endoskopické aktivity UC


9. Lékem první volby u pacientů s akutní těžkou atakou UC je:

a) methotrexát subkutánně
b) prednison perorálně
c) metylprednisolon intravenózně
d) infliximab intravenózně


10. Kortikodependence u pacientů s IBD je definována jako:

a) stav, kdy dávku prednisonu nelze snížit < 5 mg/d během 3 týdnů od zahájení léčby
b) stav, kdy dojde k relapsu UC do 3 let od ukončení léčby systémovými kortikoidy
c) stav, kdy musí být pacient léčen systémovými kortikoidy alespoň 3 měsíce v roce
d) stav, kdy dávku prednisonu nelze snížit < 10 mg/ d během 3 měsíců od zahájení léčby nebo dojde k relapsu UC do 3 měsíců od ukončení léčby systémovými kortikoidy

Kreditovaný autodidaktický test