Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(2): 180.

Kreditovaný autodidaktický test: hepatologie+ Pracoviště

1. Vznik de novo NAFLD po jaterní transplantaci prokázaný pomocí magnetické rezonance se v průběhu 2 let může týkat:
a) téměř všech pacientů
b) po transplantaci se neobjevuje
c) asi 10 % pacientů
d) až 38 % pacientů


2. Pasivní difuzí vitaminu B12 (kobal­aminu) přes střevní sliznici přechází do krevního oběhu přibližně:
a) taková forma vstřebávání není možná
b) asi třetina kobalaminu přijatého v potravě
c) až 75 % kobalaminu přijatého v potravě
d) 1–3 % kobalaminu přijatého v potravě

3. Po ileokolické resekci u pacientů s Crohnovou chorobou se suplementace vitaminu B12 (kobalaminu) provádí:
a) výlučně parenterálně
b) je dostačující běžným příjmem v potravě
c) není třeba provádět
d) při dostatečném dávkování je dostačující i perorální suplementace


4. Imunitní dysfunkce asociovaná s cirhózou:
a) je vzácný stav vázaný na primární onemocnění imunitního systému
b) vyskytuje se nezávisle na pokročilosti cirhózy
c) je běžným stavem u pacientů s pokročilou (dekompenzovanou) cirhózou
d) lze léčit i.v. podáním imunoglobulinů


5. Lékem první linie u pacientů s primární biliární cholangitidou je:
a) cholestyramin
b) kyselina obeticholová
c) kyselina ursodeoxycholová
d) budesonid


6. Kyselina obeticholová by se u pacientů s primární biliární cholangitidou neměla podávat:
a) pokud dominujícím symptomem PBC je pruritus
b) u pacientů s anamnézou dekompenzace cirhózy (tj ascitu, krvácení z varixů či encefalopatie)
c) při nedostatečné bio­chemické odpovědi na léčbu urzodeoxycholovou kyselinou
d) pokud pacient netoleruje podávání urzodeoxycholové kyseliny


7. Za nejpřesnější metodu ke zhodnocení jaterní steatózy se v dnešní době považuje:
a) běžná sonografie
b) magnetická rezonance (MRS)
c) jaterní bio­psie
d) tranzientní elastografie


8. K provádění plošného screeningu pokročilé jaterní fibrózy v rizikových skupinách se hodí:
a) samostatné vyšetření aminotransferáz
b) běžné sonografické vyšetření
c) indexy využívající běžná laboratorní a klinická data (např FIB-4, NAFLD fibrosis score aj.)
d) tranzientní elastografie


9. U pacientů s idiopatickými střevními záněty a současnou chronickou renální insuficiencí platí následující:
a) od stadia renální insuficience G3b je třeba zahájit konzervativní léčbu spočívající v dietní úpravě a podávání ketoanalog esenciálních aminokyselin
b) nejvýhodnějším postupem je preemptivní transplantace ledviny ze živého dárce
c) lze pokračovat v podávání bio­logické léčbu dle standardních postupů pro IBD
d) všechny odpovědi jsou správné


10. Hepatocelulární karcinom u pacientů, kteří nemají cirhózu (HCC v necirhotických játrech): 
a) definitivní dia­gnóza je vždy histologická, nelze využít neinvazivní radiologická kritéria
b) může souviset s přítomností NAFLD/ NASH
c) může být léčen transplantací jater
d) všechny odpovědi jsou správné

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test