Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(3): 273.

Kreditovaný autodidaktický test: digestivní endoskopie+ Pracoviště

1. Pacient podstupující plánovanou gastroskopii by měl:

a) pevnou stravu přijímat nejpozději 6 hodin a tekutiny 2 hodiny před vyšetřením
b) pevnou stravu přijímat nejpozději 8 hodin a tekutiny 4 hodiny před vyšetřením
c) pevnou stravu přijímat nejpozději 10 hodin a tekutiny 6 hodin před vyšetřením
d) pevnou stravu přijímat nejpozději 12 hodin a tekutiny 8 hodin před vyšetřením


2. Kolik snímků z přesně definovaných oblastí by mělo být pořízeno během dia­gnostické gastroskopie:

a) není třeba pořizovat fotodokumetaci
b) 4
c) 8
d) 10


3. Endoskopický nález slizničních defektů delších než 5 mm nepřesahujících mezi vrcholy dvou nebo více slizničních řas je hodnocen dle Losangeleské klasifikace pro refluxní ezofagitidu jako stupeň:

a) A
b) B
c) C
d) D


4. Klasifikace popisující nález Barrettova jícnu se nazývá:

a) Pražská klasifikace
b) Pařížská klasifikace
c) Forrestova klasifikace
d) Savary-Millerova klasifikace


5. V případě sledování atrofické gastritidy/intestinální metaplazie by gastroskopie měla trvat nejméně (od zavedení po vytažení přístroje):

a) 5 minut
b) 7 minut
c) 9 minut
d) 12 minut


6. Inspekce jícnu při endoskopii indikované ke sledování Barrettova jícnu by měla:

a) trvat nejméně 1 min/2 cm délky segmentu a je vhodná chromoendoskopie za užití Lugoluva roztoku
b) trvat nejméně 2 min/1 cm délky segmentu a je vhodná chromoendoskopie za užití metylenové modři
c) trvat nejméně 2 min/1 cm délky segmentu a je vhodná chromoendoskopie pomocí NBI
d) trvat nejméně 1 min/1 cm délky segmentu a je vhodná chromoendoskopie kyselinou octovou


7. Vyberte jedno správné tvrzení:

a) Vředy žaludku a duodena by měly být vždy bio­ptovány a endoskopicky kontrolovány po 6 týdnech adekvátní terapie, bio­psie a endoskopická kontrola vředů jícnu není nutná.
b) Vředy jícnu a žaludku by měly být vždy bio­ptovány a endoskopicky kontrolovány po 6 týdnech adekvátní terapie, bio­psie a endoskopická kontrola vředů bulbu duodena není nutná.
c) Vředy jícnu a žaludku by měly být vždy bio­ptovány a endoskopicky kontrolovány po 8 týdnech adekvátní terapie, bio­psie a endoskopická kontrola vředů bulbu duodena není nutná.
d) Vředy žaludku a duodena by měly být vždy bio­ptovány a endoskopicky kontrolovány po 8 týdnech adekvátní terapie, bio­psie a endoskopická kontrola vředů jícnu není nutná.


8. Vyberte jedno chybné tvrzení ohledně subskvamózní neoplazie jícnu:

a) Termín subskvamózní neoplazie je označení pro neoplastický proces vznikající v ložiscích intestinální metaplazie, které jsou lokalizovány v lamina propria pod skvamózním epitelem jícnu.
b) Subskvamózní intestinální metaplazie se nachází v oblasti přechodu Barrettova a skvamózního epitelu.
c) Subskvamózní intestinální metaplazie se také může nacházet pod tzv. neoskvamózním epitelem, který vzniká po endoskopické ablační terapii (např. RFA).
d) Tato ložiska nejsou potenciálním fokusem vzniku adenokarcinomu jícnu.


9. Eckardtovo skóre, které se užívá k hodnocení tíže klinických příznaků achalázie, se skládá z:

a) úbytku hmotnosti, dysfagie, regurgitace, retrosternální bolesti
b) úbytku hmotnosti, dysfagie, nauzey a zvracení, epigastrické bolesti
c) dysfagie, regurgitace, epigastrické bolesti
d) dysfagie, regurgitace, retrosternální bolesti


10. Metoda Stretta (vyberte jedno chybné tvrzení):

a) je endoskopická metoda k léčba refluxní choroby jícnu a je založena na aplikaci radiofrekvenční energie o nízké frekvenci do oblasti ezofagogastrické junkce
b) jedná se o alternativní léčbu k laparoskopické fundoplikaci pro pacienty s hiátovou hernií ≤ 2 cm a selhanou konzervativní léčbou
c) metodu lze užít k léčbě refluxní choroby jícnu i u pacientů se skluznou hiátovou hernií > 2 cm
d) výhodou je příznivý bezpečnostní profil a nepřítomnost alterace anatomie ezofagogastrické junkce

Kreditovaný autodidaktický test