Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 566.

Kreditovaný autodidaktický test: dětská gastroenterologie a hepatologie / bariatrie a obezitologie+ Pracoviště

1. Mezi časté příčiny přítomnosti krve ve stolici patří u dětí:
a) celiakie
b) juvenilní polyp
c) karcinom tlustého střeva
d) striktura terminální ilea

2. Po nasazení azathioprinu u dětí monitorujeme:
a) krevní obraz
b) jaterní testy
c) pankreatické enzymy
d) vše uvedené

3. Metabolity azathioprinu u dětských pacientů:
a) se v praxi běžně nestanovují
b) stanovujeme vždy při relapsu onemocnění
c) stanovujeme v pravidelných intervalech po nasazení léčby
d) azathioprin je u dětí kontraindikován

4. Stanovení GIP ve stolici u dětí s celiakií:
a) hodnotí závažnost onemocnění
b) využíváme v dia­gnostice při prvním kontaktu s pacientem
c) může být vhodným nástrojem ke sledování compliance s léčbou
d) není vhodné, GIP reagují velmi pomalu na bezlepkovou dietu

5. Od roku 2020 se dle ESPGHAN diagnostikuje celiakie u dětí dle:
a) protilátek proti tkáňové transglutamináze a endomysiu
b) přítomnosti haplotypů HLA-DQ2 a HLA-DQ8
c) protilátek proti gliadinu
d) IgE proti lepku

6. Intramurální hematom duodena se nejčastěji vyskytuje při:
a) nádorových onemocněních
b) IBD
c) spontánně
d) úrazech břicha

7. Využití bariatrické chirurgie zvažujeme u pacientů s diabetes mellitus 2. typu při BMI:
a) 25 kg/m2
b) 30 kg/m2
c) 35 kg/m2
d) 40 kg/m2

8. Po bariatrickém výkonu je ve stravě snížen obsah zejména:
a) proteinů
b) vlákniny
c) sacharidů
d) tuků

9. Mezi nejčastější příčiny nutričních komplikací po bariatrických operacích nepatří:
a) nutriční deficity přítomné již před operací
b) malabsorpce živin
c) časná realimentace
d) restrikce energetického příjmu

10. O postcholecystektomickém syndromu neplatí:
a) může se objevit bezprostředně po operaci
b) může se projevit jako biliární kolika
c) může způsobovat dyspeptické obtíže
d) je velmi častý


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test