Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(6): 529.

Kreditovaný autodidaktický test: dětská gastroenterologie a hepatologie / bariatrie a obezitologie+ Pracoviště


1. U které skupiny dětí se příznaky infekce C. difficile vyskytují spíše vzácně:

a) u dětí s IBD
b) u dětí s nádorovým onemocněním
c) u dětí po antibio­tické terapii
d) u novorozenců a kojenců


2. Který lék v současné době preferuje český doporučený postup pro léčbu nemocných s kolitidou vyvolanou C. difficile:

a) vankomycin
b) fidaxomicin
c) metronidazol
d) ofloxacin


3. Jednou z nejčastějších příčin chronického jaterního selhání u dětí je:

a) biliární atrezie
b) užívání alkoholu
c) hepatitida A
d) infekce virem EBV


4. Jedním z nejčastějších endoskopických nálezů v horním GIT u dětí zapsaných na čekací listinu k transplantaci jater jsou:

a) vředy v žaludku
b) varixy ve fundu žaludku
c) jícnové varixy
d) eroze v žaludku


5. Mezi nejčastější klinické příznaky u dětí jaterního selháním patří:

a) ikterus
b) zvracení
c) bolesti břicha
d) petechie


6. Mezi příčiny poškození jater u vrozených srdečních vad nepatří:

a) akutní srdeční selhání
b) trombóza v. portae
c) kongestivní hepatopatie
d) kardiogenní šok


7. U akutního kardiogenního poškození (ACLI) neplatí:

a) nazývá se také ischemická hepatitida
b) dochází k nekrózám hepatocytů
c) je zde primárně významná elevace GGT a ALP
d) může se vyskytovat i u vrozených srdečních vad


8. Co je to týdenní jídelníček:

a) plán stravování pacienta na týden
b) záznam všeho, co pacient vypije a sní, pořízený ihned po každém jídle či pití
c) retrospektivní záznam snědeného a vypitého za poslední týden
d) přehled toho, na co by v následujícím týdnu měl pacient chuť


9. Po restriktivní bariatrické operaci má být mezi jídlem a pitím:

a) přestávka cca 30 min
b) jídlo se musí zapíjet ihned
c) přestávka cca 5 min
d) přestávka cca 60 min


10. Bariatrická restrikční operace:

a) zajistí pacientovi redukci hmotnosti sama o sobě
b) chrání pacienta před nárůstem hmotnosti bez nutnosti změny životního stylu
c) je účinná v redukci hmotnosti i v prevenci jejího nárůstu, avšak pouze při dodržení pravidel pooperační spolupráce pacienta s multidisciplinárním týmem
d) není účinným bariatrickým postupem


Kreditovaný autodidaktický test