Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(2): 118-123.

Kolonoskopie ve vodní imerzi s "capem" - prospektivní, randomizovaná studie

Přemysl Falt Orcid.org  1, Vít Šmajstrla Orcid.org  2, Petr Fojtík Orcid.org  2, Josef Tvrdík Orcid.org  3, Ondřej Urban Orcid.org  4,5

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Vodní imerze při zavádění kolonoskopu je schopna redukovat dyskomfort a potřebu analgosedace během kolonoskopie. Průhledný nástavec ("cap") nasazený na konec endoskopu může zlepšit intubaci céka při insuflaci vzduchu. Výsledky některých studií naznačují, že obě techniky použité samostatně mohou zvýšit záchyt neoplastických lézí. Naše studie byla navržena k posouzení efektivity kolonoskopie ve vodní imerzi s "capem" ve srovnání s kolonoskopií ve vodní imerzi u minimálně sedovaných pacientů.

Metodika: Celkově 208 pacientů splňujících zařazovací kritéria bylo náhodně přiřazeno buď do větve kolonoskopie ve vodní imerzi s "capem" (Cap Voda), nebo do větve kolonoskopie ve vodní imerzi bez použití "capu" (Voda). Primárním cílem byl čas do intubace céka.

Výsledky: Čas do intubace céka byl 6,9 ± 2,9 min ve skupině CapVoda a 7,4 ± 4,2 min ve skupině Voda (p = 0,73). Úspěšnost kolonoskopie při minimální sedaci byla stejná v obou větvích (92,9 %; p = 1, 00). Pozorovali jsme statisticky hraničně nesignifikantní trend směrem k nižšímu dyskomfortu (p = 0,06), nižší potřebě ke kompresi břicha (p = 0,06) a menší obtížnosti kolonoskopie z pohledu endoskopisty (p = 0,05) během Cap Voda kolonoskopie. Detekce adenomů byla obdobná v obou větvích (44 % ve větvi Cap Voda vs 45 % ve větvi Voda; p = 0,88). Během studie nebyly zaznamenány žádné komplikace.

Závěr: Ve srovnání s kolonoskopií ve vodní imerzi nebyla kolonoskopie ve vodní imerzi s "capem" schopna významně zkrátit čas do intubace céka. Tato metoda však vykazuje určité předpoklady ke snížení dyskomfortu pacienta a technické obtížnosti kolonoskopie. Možný vliv na zlepšení detekce neoplastických lézí je nutno ověřit dalšími studiemi.

Klíčová slova

cap, koloskopie, kolorektální karcinom, vodní imerze

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test