Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(4): 279.

Klinická a experimentální gastroenterologie GH4/2021

Tomáš Hucl Orcid.org  1

+ Pracoviště

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

dovolte mi přivítat Vás u prázdninového vydání našeho časopisu věnovanému klinické a experimentální gastroenterologii a hepatologii. Čeká Vás několik zajímavých článků z různých míst našich dvou republik.

Je tomu již více než rok, co nás každý den provází problémy s infekcí covid-19. Kolektiv brněnských autorů pod vedením Petra Dítě se zabývá možným postižením pankreatu u covid-19 infikovaných pacientů. Tito pacienti mohou mít vyšší hladiny sérové amylázy a lipázy, nepřímé důkazy svědčí pro to, že klinickým projevem nejspíše může být u části pacientů také lehká forma akutní pankreatitidy.
Martinská skupina v čele s Martinem Ďuričkem podrobně shrnuje problematiku jícnového postižení u pacientů s Parkinsonovou chorobou, jehož hlavní symptomatologií je dysfagie. Na vlastním souboru pacientů prokazuje vysoký výskyt poruchy motility jícnu zjištěné manometrií i u pacientů bez dysfagie. Vedle toho autoři v myším modelu prokázali senzitivitu fluorescenční metody FLIM (fluorescence lifetime imaging) k detekci abnormálního alfa-synukleinu ve tkáních zažívacího traktu již v časném stadiu nemoci.

Nález angiodysplazií v tenkém střevě jako příčiny krvácení je poměrně častý. Jejich přítomnost by nás měla především u pacientů ve vyšším věku přimět pomýšlet na možnou přítomnost aortální stenózy. V případě, že nalezneme ještě von Willebrandův syndrom, jedná se pak o vzácné onemocnění, tzv. Heydeho syndrom. Renáta Michalová z Martina podrobně popisuje tuto chorobu, jejíž kauzální léčbou je náhrada aortální chlopně, která vede také k zástavě krvácení.
David Varyš z Prahy prezentuje neobvyklou příčinu krvácení do zažívacího traktu z ulcerací terminálního ilea při CMV enteritidě. Rozsah onemocnění neumožňoval endoskopické ošetření, zástavy krvácení bylo postupně dosaženo kombinací antivirové léčby ganciklovirem a embolizací a. mesenterica superior.

Hepatologickou problematiku reprezentuje v tomto čísle tradičně Irena Míková z Prahy. Její originální studie ukázala, že těžká svalová deplece je častým nálezem u pacientů podstupujících transplantaci jater a negativně ovlivňuje peritransplantační průběh, avšak celkem překvapivě nemá vliv na přežívání pacientů po transplantaci.

Laminarin je protein se schopností ovlivnit imunitní odpověď a indukovat apoptózu. Darina Kohoutová z Hradce Králové v originálním článku v anglickém jazyce prezentuje výsledky stanovení antilaminarinových protilátek u pacientů s kolorektálním karcinomem. Roli laminarinu v patogenezi kolorektální karcinomu podporuje nález výrazně nižších hladin antilaminarinových protilátek u pacientů ve srovnání s kontrolami.

Lumír Kunovský z Brna se stal jedním z několika českých gastroenterologů, kteří měli možnost být členy autorského kolektivu připravujícího doporučené postupy Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE). Jedná se nejen o možnost přispět k rozšíření znalostí o dané problematice, v jeho případě resekci duodenálních polypů, ale také o příležitost získat zkušenosti s aktuálními způsoby vědecké práce v kolektivu největších evropských odborníků v oboru.
Amyloidóza je způsobena ukládáním amyloidu do různých orgánů, kde může způsobit poškození jejich funkce. Gastrointestinální manifestace je relativně častá. Katsiaryna Zhychko z Hradce Králové popisuje zajímavý případ pacientky se séronegativní revmatoidní artritidou a nefrotickým syndromem, u které byla amyloidóza zjištěna z náhodných bio­psií žaludku a duodena a toto zjištění pak umožnilo stanovení dia­gnózy postižení ledvin a následnou léčbu.
 
Autorům čísla děkuji za práci, kterou o prázdninách věnovali přípravě svých článků. Velké poděkování patří slovenskému koeditorovi vydání Peteru Bánovčinovi, který se již opakovaně zasloužil za významnou slovenskou stopu v našem časopise. Vám čtenářům přeji hezký zbytek prázdnin, třeba i s naším časopisem v ruce.
 
doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
koeditor sekce Klinická  a experimentální gastroenterologie
tohu@ikem.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test