Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 3, s. 112-115.

Karcinoid slinivky břišní = Carcinoid tumor of the pancreas

Ivo Novotný1, Arona Ševčíková2, Petr Dítě Orcid.org  3,4, Markéta Hermanová Orcid.org  5, Martin Man, Petra Vlčková, Libuše Husová Orcid.org  6, Hana Nechutová Orcid.org  7, Karel Starý, Josef Feit Orcid.org  5

+ Pracoviště

SOUHRN

Novotný I, Ševčíková A, Dítě P, Hermanová M, Feit J, Man M, Vlčková P, Husová L, Nechutová H, Starý K. Karcinoid slinivky břišní

Kazuistika případu pokročilého karcinoidu slinivky břišní s netypickou symptomatologií, dekompenzací nově zjištěného diabetes mellitus, nespecifickými dyspeptickými symptomy. Zcela chyběly symptomy typického karcinoidového syndromu (průjmy a dušnost) podmíněného sekrecí serotoninu nádorovou tkání. Základ karcinoidu tvoří enterochromafinní buňky Lieberkühnových krypt sliznice střevní. Patří do skupiny tzv. apudomů, nádorů z parakrinních buněk střeva. Nejvyšší prevalence je v 5.–6. dekádě, s významnou převahou mužů. Lokalizace v pankreatu je vzácná, tvoří 0,1 % všech karcinoidů. U demonstrovaného pacienta bylo 3cm ložisko v hlavě slinivky prokázáno při ultrazvukovém a endosonografickém vyšetření. Definitivní závěr poskytlo histologické vyšetření chirurgického resekátu po provedené totální pankreatektomii.

Klíčová slova: karcinoid – pankreas.

SUMMARY

Novotný I, Ševčíková A, Dítě P, Hermanová M, Feit J, Man M, Vlčková P, Husová L, Nechutová H, Starý K. Carcinoid tumor of the pancreas

Case report of advanced carcinoid tumor of the pancreas with atypic symptoms, decompensation of recent diabetes mellitus and non-specific symptoms has been described. Typical carcinoid symptoms like diarrhea and dyspnea were not present. The basis of carcinoid tumor is consisted of enterochromaffine cell of the crypts of Lieberkuehn of the intestinal mucosa. This tumor belongs to the apudoma group of tumors originated from paracrine intestinal cells. Highest prevalence of carcinoid tumours has occured is in the fifth to sixth decade and more frequently in a male population. The pancreatic tissue is not common primary place of this tumor and forms about 0.1 % of all carcinoid tumors. In the presented case 3 cm focal lesion of the pancreas on abdominal ultrasound and endosonograhy was proved. Decisive resolution came from histology examination of the resected pancreatic tissue after total pancreatectomy.

Key words: carcinoid – tumor-pancreas.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test