Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(1): 33-35.

Je možný návrat k póvodnej biologickej liečbe u pacienta s Crohnovou chorobou?

Tomáš Zamborský Orcid.org  1, Barbora Desatová Orcid.org  , Marián Bátovský Orcid.org  1, Igor Páv Orcid.org  2

+ Pracoviště

Souhrn

Biologická liečba priniesla pokrok v liečení nespecifických črevných zápalov. Pacientom na jednej straně výrazné zlepšuje kvalitu života a vzdaluje ich od chirurgickej intervencie, avšak na druhej straně vyvstává problém jej nežiaducich účinkov, akými sú najma lymfoproliferatívne ochorenia. Právě z dóvodu rizika vzniku nežiaducich účinkov dlhodobej liečby biologikami je potřebné zamyslie» sa nad možnos»ami, kedy biologickú liečbu ukončit' tak, aby sme minimalizovali riziko relapsu ochorenia. V případe, že relaps ochorenia po vysadení biologickej liečby z dôvodu hlbokej remisie predsa vznikne, je potřebné si uvědomi», že vo váčšine prípadov je možné sa k pôvodnej biologickej liečbe znovu vráti». U veµkej väčšiny pacientov je znovunasadenie liečby úspěšné a pacienti ju dobré tolerujú. V našom případe prezentujeme pacienta s Crohnovou chorobou v hlbokej remisii pri liečbe infliximabom, u ktorého došlo po jeho vysadení k akútnej exacerbácii ochorenia. Napriek jeden a pol ročnej prestávke v liečbe infliximabom bolo zahájenie jej opätovného podávania úspěšné, bez akýchkolvek komplikácií.

Klíčová slova

TNF liečby, biologická liečba, protilátky proti infliximabu, riziko malignity anti

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test