Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 14-18.

Infliximab nezvyšuje riziko časných pooperačních komplikací po trojdobé restorativní proktokolektomii s ileoanálním J-pouchem u nemocných s ulcerózní kolitidou

Marta Kostrejová Orcid.org  1,2, Martin Bortlík Orcid.org  3,4,5, Milan Lukáš Orcid.org  3, Dana Ďuricová Orcid.org  3, Robert Mudr Orcid.org  6, Arnošt Komárek Orcid.org  7, Richard Sequens Orcid.org  8

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod a cíl: U nemocných s ulcerózní kolitidou (UC) léčených předoperačně infliximabem (IFX), kteří podstoupí restorativní proktokolektomii s konstrukcí ileopouch-anální anastomózy (IPAA), nelze vyloučit vyšší výskyt pooperačních komplikací. Cílem studie bylo porovnat výskyt časných pooperačních komplikací mezi pacienty léčenými IFX a těmi, kteří takto léčeni nebyli.

Metodika: Byla provedena retrospektivní analýza různých typů krátkodobých pooperačních komplikací ve skupině léčené a skupině neléčené IFX.

Výsledky: V období od ledna 2006 do prosince 2012 podstoupilo subtotální nebo totální kolektomii 138 pacientů s diagnózou UC. Ve 108 případech byla provedena ve třech dobách restorativní proktokolektomie s IPAA. Předoperačně bylo 47 pacientů léčeno IFX (skupina IFX), zbylých 61 tento lék nedostávalo (skupina No-IFX). Celkově se časné chirurgické a nechirurgické komplikace objevily u 40,4 % pacientů léčených IFX a 44,3 % nemocných bez předchozí biologické terapie. Metodou logistické regresní analýzy nebyly zjištěny signifikantní rozdíly ve výskytu jednotlivých typů chirurgických (infekčních i neinfekčních) a nechirurgických komplikací.

Závěr: U pacientů sUC exponovaných vpředoperačnífázi biologické léčbě IFX jsme neprokázali zvýšený výskyt časných pooperačních komplikací po provedení trojdobé restorativní proktokolektomie s IPAA.

Klíčová slova

infliximab, pooperační komplikace, restorativní proktokolektomie, ulcerózní kolitida

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test