Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 515–518 . doi: 10.48095/ccgh2021515.

Indikace pro provádění koloskopie u íránských dětí – průřezová studie

Seyed Mohsen Dehghani1, Mahshid Doosti1, Iraj Shahramian2, Hadi Mirzaie2, Fateme Parooie2, Morteza Salarzaei2, Maryam Ataollahi1

+ Pracoviště

Souhrn

Východiska: Koloskopie je zlatým dia­gnostickým standardem pro onemocnění tlustého střeva poskytující vynikající pohled na slizniční povrch tlustého střeva a terminálního ilea. Koloskopie u dětí je indikována k dia­gnostice a léčbě gastrointestinálních onemocnění. V této studii jsme hodnotili důvody pro provádění koloskopie u dětí. Metody: Jednalo se o deskriptivní průřezovou studii zahrnující všechny děti odeslané ke koloskopii na gastroenterologickou kliniku přidruženou k Shiraz University of Medical Sciences. Děti byly vybrány vhodnou metodou vzorkování. Statistická analýza byla provedena v softwaru SPSS 22. Výsledky: Z 389 dětí odeslaných na koloskopii bylo 203 chlapců a 186 dívek. Průměrný věk byl 8,36 ± 4,8 roku. Nejčastějším důvodem pro koloskopii bylo krvácení z konečníku (63,5 %), přičemž nejčastějšími dia­gnózami byly juvenilní polyp a idiopatický střevní zánět (IBD), z nichž každá tvořila 11,3 % pacientů. Závěry: Nejčastějšími nálezy koloskopie byly polyp, IBD a zánět tlustého střeva a nejčastější symptomy vedoucí ke koloskopii byly krvácení z konečníku, chronický průjem, sledování léčby IBD, podezření na IBD a bolesti břicha. Vysoká prevalence dětských pacientů s těmito příznaky ukazuje na rostoucí význam koloskopie u těchto pacientů.

Klíčová slova

koloskopie, gastrointestinální krvácení, idiopatický střevní zánět, polypy tlustého střeva, gastrointestinální onemocněníČlánek je v angličtině, prosím přepněte do originální verze.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Britto E, Borges AM, Swaroop VS et al. Solitary rectal ulcer syndrome. Dis Colon Rectum 1987; 30(5): 381–385. doi: 10.1007/BF02555459.
2. Winawer SJ, Zauber AG, Ho MN et al. Prevention of colorectal cancer by colonoscopic polypectomy. N Engl J Med 1993; 329(27): 1977–1981. doi: 10.1056/NEJM199312303292701.
3. Steffen RM, Wyllie R, Sivak MV Jr et al. Colonoscopy in the pediatric patient. J Pediatr 1989; 115(4): 507–514. doi: 10.1016/s0022-3476(89)80272-0.
4. Badiali D, Marcheggiano A, Pallone F et al. Melanosis of the rectum in patients with chronic constipation. Dis Colon Rectum 1985; 28(4): 241–245. doi: 10.1007/BF02554044.
5. Rex DK, Bond JH, Winawer S et al. Quality in the technical performance of colonoscopy and the continuous quality improvement process for colonoscopy: recommendations of the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Am J Gastroenterol 2002; 97(6): 1296–1308. doi: 10.1111/j.1572-0241.2002.05812.x.
6. Grassini M, Verna C, Niola P et al. Appropriateness of colonoscopy: dia­gnostic yield and safety in guidelines. World J Gastroenterol 2007; 13(12): 1816–1819. doi: 10.3748/wjg.v13.i12.1816.
7. Hassall E, Barclay GN, Ament ME. Colonoscopy in childhood. Pediatrics 1984; 73(5): 594–599.
8. Cappell MS, Friedel D. The role of sigmoidoscopy and colonoscopy in the dia­gnosis and management of lower gastrointestinal disorders: endoscopic findings, therapy, and complications. Med Clin North Am 2002; 86(6): 1253–1288. doi: 10.1016/s0025-7125(02)00077-9.
9. Dahshan A, Lin C-H, Peters J et al. A randomized, prospective study to evaluate the efficacy and acceptance of three bowel preparations for colonoscopy in children. Am J Gastroenterol 1999; 94(12): 3497–3501. doi: 10.1111/j.1572-0241.1999.01613.x.
10. Balsells F, Wyllie R, Kay M et al. Use of con­scious sedation for lower and upper gastrointestinal endoscopic examinations in children, adolescents, and young adults: a twelve-year review. Gastrointest Endosc 1997; 45(5): 375–380. doi: 10.1016/s0016-5107(97)70147-0.
11. Jentschura D, Raute M, Winter J et al. Complications in endoscopy of the lower gastrointestinal tract. Surg Endosc 1994; 8(6): 672–676. doi: 10.1007/BF00678564.
12. Friedt M, Welsch S. An update on pediatric endoscopy. Eur J Med Res 2013; 18(1): 24. doi: 10.1186/2047-783X-18-24.
13. Hirota WK, Petersen K, Baron TH et al. Guidelines for antibio­tic prophylaxis for GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2003; 58(4): 475–482. doi: 10.1067/s0016-5107(03)01883-2.
14. Low DE, Shoenut JP, Kennedy JK et al. Prospective assessment of risk of bacteremia with colonoscopy and polypectomy. Dig Dis Sci 1987; 32(11): 1239–1243. doi: 10.1007/BF01296372.
15. Thomson M. Colonoscopy and enteroscopy. Gastrointest Endosc Clin N Am 2001; 11(4): 603–639.
16. Gilger MA, Gold BD. Pediatric endoscopy: new information from the PEDS-CORI project. Curr Gastroenterol Rep 2005; 7(3): 234–239. doi: 10.1007/s11894-005-0040-y.
17. Kay M, Wyllie R. Esophagogastroduodenoscopy, colonoscopy and related techniques. Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease: Elsevier Inc. 2006.
18. Park JH. Pediatric colonoscopy: the changing patterns and single institutional experience over a decade. Clin Endosc 2018; 51(2): 137–141. doi: 10.5946/ce.2018.051.
19. Thapa BR, Mehta S. Dia­gnostic and therapeutic colonoscopy in children: experience from a pediatric gastroenterology centre in India. Indian Pediatr 1991; 28(4): 383–389.
20. Kalaoui M, Radhakrishnan S, al Shamali M et al. Findings of colonoscopy in children: experience from Kuwait. J Trop Pediatr 1998; 44(6): 371–375. doi: 10.1093/tropej/44.6.371.
21. El Mouzan MI, Al-Mofleh IA, Abdullah AM et al. Colonoscopy in children. Saudi J Gastroenterol 2005; 11(1): 35–39. doi: 10.4103/1319- 3767.33335.
22. Thakkar K, El-Serag HB, Mattek N et al. Complications of pediatric colonoscopy: a five-year multicenter experience. J Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6(5): 515–520. doi: 10.1016/j.cgh.2008.01.007.
23. Thakkar K, Alsarraj A, Fong E et al. Prevalence of colorectal polyps in pediatric colonoscopy. Dig Dis Sci 2012; 57(4): 1050–1055. doi: 10.1007/s10620-011-1972-8.
24. Gana JA, Glenz C, Marchant P et al. Prospective evaluation of the safety and tolerance of colonoscopy in children. Rev Med Chil 2006; 134(5): 613–622. doi: 10.4067/s0034- 98872006000500010.
25. Lee BG, Shin SH, Lee YA et al. Juvenile polyp and colonoscopic polypectomy in childhood. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 2012; 15(4): 250–255. doi: 10.5223/pghn.2012.15.4. 250.
26. Okon J, Assi C, Diakité M et al. Pediatric colonoscopy at the University Hospital of Cocody (Ivory Coast). Med Sante Trop 2012; 22(2): 222–223. doi: 10.1684/mst.2012.0038.
27. Lei P, Gu F, Hong L et al. Pediatric colonoscopy in South china: a 12-year experience in a tertiary center. PLoS One 2014; 9(4): e95933. doi: 10.1371/journal.pone.0095933.
28. Wu C-T, Chen C-A, Yang Y-J. Characteristics and dia­gnostic yield of pediatric colonoscopy in Taiwan. Pediatr Neonatol 2015; 56(5): 334–338. doi: 10.1016/j.pedneo.2015.01.005.
29. Manfredi MA, Jiang H, Borges LF et al. Good agreement between endoscopic findings and bio­psy reports supports limited tissue sampling during pediatric colonoscopy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58(6): 773–778. doi: 10.1097/MPG.0000000000000317.
30. Tafner E, Tafner P, Mittledorf C et al. Potential of colonoscopy as a treatment for intussusception in children. Endosc Int Open 2017; 5(11): E1116–E1118. doi: 10.1055/s-0043-117950.
31. Chen J, Yu H, Zhong W et al. Pediatric colonoscopy in South China: a single-center experience from 229 cases. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2017; 20(12): 1404–1408.
32. Singh H, Withers GD, Ee LC. Quality indicators in pediatric colonoscopy: an Australian tertiary center experience. Scand J Gastroenterol 2017; 52(12): 1453–1456. doi: 10.1080/00365521.2017.1380224.
33. Singh HK, Ee LC. Recurrent abdominal pain in children: is colonoscopy indicated? J Pediatric Gastroenterol Nutr 2018; 68(2): 214–217. doi: 10.1097/MPG.0000000000002155.

Kreditovaný autodidaktický test