Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(1): 12–19 . doi: 10.48095/ccgh202112.

Idiopatické střevní záněty mají negativní dopad na reprodukční chování pacientů: první multicentrický průzkum v České republice

Dana Ďuricová1,2, Zuzana Krátká3, Martin Bortlík4, Lenka Slabá5, Kristýna Strnadová3, Tereza Kovářová3, Milan Lukáš Orcid.org  1, Martina Pfeiferová5

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod:

Negativní vliv idiopatických střevních zánětů (IBD) na reprodukční plány a fertilitu byl popsán již v několika studiích. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv střevního onemocnění na reprodukční plány a fertilitu u pacientů s IBD v České republice.


Metody:

V období od března do srpna 2019 pacienti s IBD z 22 center v České republice vyplňovali dotazník zaměřený na demografické údaje, údaje o léčbě IBD, gynekologickou nebo urologickou anamnézu, reprodukční chování a plány a jejich informovanost o této problematice.


Výsledky:

Průzkumu se zúčastnilo 798 pacientů (526 žen, věkový medián 34 let, 66 % mělo Crohnovu nemoc), z nichž 58 % žen a 47 % mužů mělo již alespoň jedno dítě (p < 0,0001) (medián 2 děti). Ve srovnání s mužskými pacienty měly pacientky s IBD statisticky významně častější obavy z neplodnosti (55,5 % vs. 22,4 %; p < 0,0001), častější limitace v sexuálním životě (53,2 % vs. 26,8 %; p < 0,0001); a častěji měnily své původní reprodukční plány (27,6 % vs. 11,0 %; p < 0,0001). Celková míra plodnosti u žen s IBD byla nižší ve srovnání s ženami v běžné české populaci (1,004 živě narozených dětí/žena s IBD vs. 1,69 živě narozených dětí/žena v běžné populaci). Pokles plodnosti byl pozorován ve všech věkových kategoriích. Mezi bezdětnými pacienty, 14 % žen a 18 % mužů bylo dobrovolně bezdětných a přibližně polovina z nich udávala jako primární důvod jejich střevní onemocnění.


Závěr:

Výsledky této studie poukazují na negativní vliv IBD na reprodukční plány a chování pacientů s IBD. Míra plodnosti u pacientek s IBD byla nižší ve srovnání s běžnou populací žen v České republic


Klíčová slova

inflammatory bowel disease, fertility, reproduction
Článek je v angličtině, prosím přepněte do originální verze.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Duricova D, Burisch J, Jess T et al. Age-related differences in presentation and course of inflammatory bowel disease: an update on the population-based literature. J Crohns Colitis 2014; 8 (11): 1351–1361. doi: 10.1016/j.crohns.2014.05.006.
2. Tavernier N, Fumery M, Peyrin-Biroulet L et al. Systematic review: fertility in non-surgically treated inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38 (8): 847–853. doi: 10.1111/apt.12478.
3. Mahadevan U, Robinson C, Bernasko N et al. Inflammatory bowel disease in pregnancy clinical care pathway: a report from the american gastroenterological association IBD parenthood project working group. Gastroenterology 2019; 156 (5): 1508–1524. doi: 10.1053/j.gastro.2018.12.022.
4. van der Woude CJ, Ardizzone S, Bengtson MB et al. The second European evidenced-based consensus on reproduction and pregnancy in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2015; 9 (2): 107–124. doi: 10.1093/ecco-jcc/jju006.
5. Marri SR, Ahn C, Buchman AL. Voluntary childlessness is increased in women with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2007; 13 (5): 591–599. doi: 10.1002/ibd.20082.
6. Ellul P, Zammita SC, Katsanos KH et al. Perception of reproductive health in women with inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2016; 10 (8): 886–891. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjw011.
7. Mountifield R, Bampton P, Prosser R et al. Fear and fertility in inflammatory bowel disease: a mismatch of perception and reality affects family planning decisions. Inflamm Bowel Dis 2009; 15 (5): 720–725. doi: 10.1002/ibd.20839.
8. Mountifield R, Andrews JM, Bampton P. It IS worth the effort: patient knowledge of reproductive aspects of inflammatory bowel disease improves dramatically after a single group education session. J Crohns Colitis 2014; 8 (8): 796–801. doi: 10.1016/j.crohns.2013.12.019.
9. Selinger CP, Eaden J, Selby W et al. Inflammatory bowel disease and pregnancy: lack of knowledge is associated with negative views. J Crohns Colitis 2013; 7 (6): e206–e213. doi: 10.1016/j.crohns.2012.09.010.
10. Český statistický úřad. Plodnost žen. Praha 2013 [online]. Dostupné na: https: //www.czso.cz/documents/10180/20551769/170224-14.pdf/287dc43c-df94-40c1-bf04-b322ed0e4b84?version=1.0.
11. Muller KR, Prosser R, Bampton P et al. Female gender and surgery impair relationships, body image, and sexuality in inflammatory bowel disease: patient perceptions. Inflamm Bowel Dis 2010; 16 (4): 657–663. doi: 10.1002/ibd.21090.
12. Rajaratnam SG, Eglinton TW, Hider P et al. Impact of ileal pouch-anal anastomosis on female fertility: meta-analysis and systematic review. Int J Colorectal Dis 2011; 26 (11): 1365–1374. doi: 10.1007/s00384-011-1274-9.
13. Ban L, Tata LJ, Humes DJ et al. Decreased fertility rates in 9639 women dia­gnosed with inflammatory bowel disease: a United Kingdom population-based cohort study. Aliment Pharmacol Ther 2015; 42 (7): 855–866. doi: 10.1111/apt.13354.
14. Ananthakrishnan AN, Martin C, Kane S et al. Paternal disease activity is associated with difficulty in conception among men with inflammatory bowel diseases. Clin Gastroenterol Hepatol 2019; 17 (1): 203–204. doi: 10.1016/j.cgh.2018.04.001.
15. Český statistický úřad. Demografická příručka. Praha 2017 [online]. Dostupné na: https: //www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2017.
16. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Asistovaná reprodukce v ČR 2017. Praha 2019 [online]. Dostupné na: https: //www.uzis.cz/res/f/008274/asistreprodukce2017.pdf.
17. Panés J, Rimola J. Perianal fistulizing Crohn’s disease: pathogenesis, dia­gnosis and therapy. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017; 14 (11): 652–664. doi: 10.1038/nrgastro.2017.104.
18. Martin J, Kane SV, Feagins LA. Fertility and contraception in women with inflammatory bowel disease. Gastroenterol Hepatol (NY) 2016; 12 (2): 101–109.


Kreditovaný autodidaktický test