Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 559 .

Idiopatické střevní záněty I a II. Nové trendy a mezioborové souvislosti+ Pracoviště

Idiopatické střevní záněty. Nové trendy a mezioborové souvislosti

Milan Lukáš a kol. Praha: nakladatelství Grada Publishing, a. s., 248 stran.

Kniha zkušeného autorského kolektivu shrnuje nejnovější poznatky v léčbě idiopatických střevních zánětů publikované v posledních dvou až třech letech v domácím i světovém písemnictví. Cenné jsou vlastní zkušenosti autorů, které text doplňují.

Moderně pojatá a přehledná monografie se věnuje pokrokům v terapii idiopatických střevních zánětů a svým pojetím je určena širokému spektru lékařů různých oborů, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Samostatné kapitoly uvádějí novinky v dietě a v enterální výživě, v medikamentózní léčbě a endoskopické terapii. Důležitá je i problematika autoimunitních komplikací jater a žlučových cest, kožní projevy Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, specifické dermatologické komplikace léčby a imunodeficitní stavy. Mezioborový přesah mají kapitoly věnované plánování rodičovství u pacientů s IBD, průběhu těhotenství a vedení porodu.

Kniha zaujme lékaře oborů gastroenterologie, interna, chirurgie, imunologie, gynekologie a porodnictví, dermatologie a klinická výživa.Idiopatické střevní záněty II. Nové trendy a mezioborové souvislosti

Milan Lukáš a kol. Praha: nakladatelství Grada Publishing, a. s., 312 stran.

Kniha volně navazuje na předchozí vydání, ale přináší zcela nová mezioborová aktuální témata z péče o pacienty s idiopatickými střevními záněty.

Kniha shrnuje nejnovější mezioborové poznatky v dia­gnostice, diferenciální dia­gnostice, léčbě a klinickém výzkumu idiopatických střevních zánětů. Text doplňují vlastní klinické zkušenosti autorů, především s ohledem na unikátní soubor nemocných s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou léčených bio­logickou léčbou.

Kniha navazuje na předchozí monografii profesora Milana Lukáše a kolektivu, je určena lékařům různých oborů, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.

Zařazeny jsou pouze zcela nové kapitoly, zpracované špičkovými autory.

Samostatné kapitoly uvádějí novinky v dia­gnostických metodách, jako je výpočetní tomografie a magnetická rezonance, a v medikamentózní léčbě. Důležitá je otázka mezioborové spolupráce v dia­gnostice a léčbě mimostřevních projevů střevních zánětů postihujících pohybový aparát a oči. Samostatná kapitola se věnuje psychiatrické problematice, problematice obezity, laboratorním markerům aktivity a prognózy nemoci. Mezioborový přesah mají také kapitoly věnované dia­gnostice a léčbě syndromu krátkého střeva a ně­kte­rých poresekčních stavů.

Kniha zaujme lékaře oborů gastroenterologie, interna, chirurgie, imunologie a klinická výživa.


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test