Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 1, s. 22-25.

Hrají lidské papillomaviry roli v etiologii některých onemocnění kolorekta?

Alexandr Švec Orcid.org  , Zdena Zádorová1, Miroslav Zavoral Orcid.org  2, V. Vašíček, Eva Hamšíková Orcid.org  , Ladislav Horák Orcid.org  3

+ Pracoviště

SOUHRN

Horák L, Švec A, Zádorová Z, Zavoral M,Vašíček V, Hamšíková E: Hrají lidské papillomaviry roli v etiologii některých onemocnění?

Studie se zabývá vztahem mezi infekcí lidskými papillomaviry (HPV) a některými onemocněními anu a rekta. Je srovnávána skupina bez prokazatelné patologické afekce v této oblasti s nemocnými s anální fisurou, análním karcinomem, perianálními kondylomaty, adenomy rekta a adenokarcinomem rekta. Naše výsledky potvrzují známý vztah mezi HPV infekcí, análním karcinomem a perianálními kondylomaty. Prioritní je zjištění vysoké incidence HPV pozitivity u rozsáhlých plochých adenomů rekta.

SUMMARY

Horák L, Švec A, Zádorová Z, Zavoral M, Vašíček V, Hamšíková E: The role of human papilomaviruses in aetiology in some human colorectal disease

This study concerns to relationship between human papillomavirus infection (HPV) and some anorectal disease. The control group of patients without any pathology of anorectal region and anal fissure, anal cancer, perianal condylomas, rectal adenomas and rectal cancer are compared. Our results confirm a known relationship between HPV infection, anal cancer a perianal condylomas. The priority of our paper is a high incidence of HPV positivity in large flat rectal adenomas.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test