Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(2): 149-153.

Hereditárny angioedém ako příčina bolestí brucha

Katarína Hrubišková Orcid.org  1, Peter Jackuliak Orcid.org  1, Juraj Payer Orcid.org  2

+ Pracoviště

Souhrn

Hereditárny angioedém je zriedkavé ochorenie, ktoré móže ma» potenciálně fatálně následky. Aj napriek pokrokom v dnešnej dobe, kedy sme sa priblížili k podstate ochorenia, predstavuje ochorenie diagnostický problém. Priemerná doba od začiatku príznakov do stanovenia diagnózy je podµa literárnych údajov 10-25 rokov. Problémom je široké spektrum klinických príznakov postihujúcich rôzne orgánové systémy, priebeh ochorenia v atakoch, pričom mimo ataku patologický nález nenachádzame (okrem laboratórneho nálezu) a tiež minimum informácií o ochorení aj u odbornej verejnosti. Cielom tohto článku je previes» čitatela patofyziológiou, klinickým obrazom a stručne súčasnými liečebnými možnos»ami. Na záver je prezentovaná kazuistika mladej pacientky s typickým priebehom ochorenia.

Klíčová slova

C1 inhibítor, hereditárny angioedém, opuch

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test