Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(3): 149-153.

Hepatocelulární karcinom - diagnostika a terapie z pohledu klinického onkologa

Jiří Tomášek Orcid.org  , Štěpán Tuček Orcid.org  , Tomáš Andrašina Orcid.org  1

+ Pracoviště

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) patří v ČR mezi vzácnější malignity. Screening má v ČR omezený význam, je však doporučen pro pacienty v riziku s cirhózou jater a hepatitidou B a C. Metody a úspěšnost léčby závisí na rozsahu nádorového onemocnění a funkčním postižení ostatního jaterního parenchymu. Kurativní léčba zahrnuje chirurgickou resekci nebo radiofrekvenční ablaci tumoru a transplantaci jater. Mezi paliativní metody s prokázaným účinkem se řadí transarteriální chemoembolizace (TÁCE), alkoholizace (PEI) a jediná systémová léčba sorafenibem. Diagnostika a léčba s výhodou využívá multidisciplinárního přístupu a patří do specializovaných center. Mezioborová spolupráce a zlepšení komunikace mezi jednotlivými pracovišti vede k vyšší úspěšnosti léčby volbou a dostupností optimálního postupu u více pacientů.

Klíčová slova

cirhóza jater, hepatocelulární karcinom, sorafenib, transarteriální chemoembolizace, transplantace jater

CSGH 3/2011


Obr. 1: CT vyšetření s kontrastní látkou, arteriální fáze, hypervaskularizované ložisko charakteru HCC v segmentu S6


CSGH 3/2011

Obr. 2: CT vyšetření s kontrastní látkou, portovenózní fáze, hypervaskularizované ložisko charakteru HCC v segmentu S6

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test