Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(4): 10-17.

Getting "Un" constipated in the 21st century. (Costipation--the "Low-serotonin syndrome")

Zuzana Bic1, Stephen Bizal1

+ Pracoviště

Souhrn

Zácpa je častý syndrom postihující miliony lidí - syndrom, který se brání definitivní léčbě, způsobuje miliony ročních návštěv lékařů, za léky bez lékařského předpisu se za ni utratí miliony dolarů ročně, je provázena ekonomickými následky pro komunitu i jedince a sníženou kvalitou života.

Hypotéza: Může vhodná aplikace wellness a změny životního stylu snížit riziko vzniku zácpy, změnit již přítomnou zácpu a zlepšit kvalitu života?

Metoda: Vyšetřili jsme problematiku zácpy z hlediska veřejného zdraví ve 21. století. Prohlédli jsme recentní literaturu o zácpě z hlediska epidemiologie, statistiky, ekonomických následků, geografické polohy, pohlaví, socioekonomické situace, úrovně vzdělání a zdravotnické osvěty, stravovacích návyků, fyzické aktivity, úrovně stresu, komorbidity, užívaných léků a základních přírodních principů. Dva recenzenti provedli hledání citací ve Scholar Google a na Medline.

Výsledky: Vyvinuli jsme teoretický model zácpy - problém veřejného zdraví ve 21. století z hlediska rizikových faktorů, prevence, léčby a aplikace medicíny wellness/změna životního stylu (tab. 1).

Závěry: Zácpu je třeba zkoumat z různých hledisek. Pro prevenci a léčbu zácpy doporučujeme nový styl wellness/změnu životního stylu. Je nezbytné, aby poskytovatelé léčebné péče začali aplikovat tento postoj do svého lékařského modelu léčby. Také navrhujeme, aby zácpa nebyla považována za samostatný syndrom, ale jako první signál potenciálního porušení biochemické tělesné rovnováhy, který může vést k vývoji chronických onemocnění.

Klíčová slova

fyzická aktivita, serotonin, stres, výživa, wellness, zácpa, životní styl

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test