Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(3): 18-23.

Gastroprotekcia pri dlhodobom užívaní nesteroidných antireumatík, resp. nízkych dávok kyseliny acetylosalicylovej

Marián Bátovský Orcid.org  1

+ Pracoviště

Souhrn

Incidencia komplikácií vredovej choroby u užívateµov nesteroidných antireumatík (NSA) a nízkych dávok kyseliny acetylosalicylovej (LD-ASA) zostáva vysoká napriek dostupnosti účinných antiulceróznych liekov a selektívnych inhibítorov COX-2. Komplikácie možno minimalizova» zhodnotením pacientovho rizika pri zahájení liečby NSA, racionálnou voµbou a užívaním NSA ako aj selektívnym použitím stratégie gastroprotekcie. Prítomnos» infekcie H. pylori u týchto pacientov signifikantne zvyšuje riziko komplikácií v oblasti horného úseku tráviaceho traktu, čo vedie k požiadavke testovania týchto pacientov na prítomnos» infekcie H. pylori ešte pred zahájením dlhodobej liečby NSA/LD-ASA.

Klíčová slova

Helicobacter pylori, gastroprofylaxia, inhibitory protónovej pumpy, kyselina acetylosalicylová, nesteroidné antireumatiká

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test