Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(1): 11.

Fatální průběh zánětlivého onemocnění

Martin Bortlík1

+ Pracoviště

Pacient narozený v roce 1970 byl počátkem ledna 2023 přijat na interní oddělení okresní nemocnice pro bolesti břicha, artralgie, bolesti zad a rozvoj erytematózních ložisek na bércích. Začátek obtíží byl rychlý, během několika dnů vedly k hospitalizaci. V osobní anamnéze měl diabetes 2. typu, arteriální hypertenzi, hyperlipidemii a vředovou chorobu gastroduodena. Všechny uvedené choroby byly kompenzovány dlouhodobou medikamentózní léčbou. Pacient nebyl nikdy operován, v minulosti pozoroval alergickou kožní reakci na penicilinová antibio­tika, jeho rodinná anamnéza nebyla významná.

Při pobytu v nemocnici byla zjištěna vysoká zánětlivá aktivita (CRP > 200 mg/l), leukocytóza 19 × 109/l, trombocytopenie 60 × 109/l, nízká hladina draslíku 2,8 mmol/l a mírná elevace ALT, GMT a ALP do dvojnásobku normálních hodnot. Zajímavý byl fyzikální nález na bércích, kde byla patrna rozsáhlejší erytematózní ložiska, která byla palpačně citlivá (obr. 1).

Pacient, kromě jiného, podstoupil koloskopické vyšetření s nálezem těžkých změn – hemoragicky infarzovanou sliznici a vředy, postižena byla levá polovina tračníku od sigmatu po aborální trans­verzum (obr. 2). Při vyšetření břicha pomocí počítačové tomografie dominovalo prosáknutí radixu mezenteria v oblasti lienální flexury a aborálního transverza (obr. 3). Horní endoskopie ukázala bělavé, mapovité léze zadní stěny žaludku.
 

V klinickém obraze dominovaly intenzivní bolesti zad, bolesti dolních končetin. Pacient měl kašovitou stolici 2–3krát den­ně, trpěl nechutenstvím, neměl teploty.

Vzhledem k intenzitě obtíží a závažnosti celkového stavu byl po týdnu přeložen na vyšší pracoviště. Byl léčen intravenózními kortikoidy (metylprednisolon 1 mg/kg), antibio­tiky (ciprofloxacin, metronidazol), analgetiky a profylaktickou dávkou nízkomolekulárního heparinu. Byly podávány krystaloidy se substitucí minerálů, perorálně užíval inhibitor protonové pumpy. Jeho klinický stav byl v prvních dvou dnech po překladu stabilizovaný s intermitentními atakami bolestí břicha a zad. Třetí den po překladu ve večerních hodinách bolesti zad progredovaly a vyžádaly si intenzivnější analgetickou léčbu. Následujícího dne ráno se stav pacienta prudce zhoršil, objevila se tachykardie a hypotenze s nutností podání katecholaminů. Následovala zástava oběhu a neúspěšná kardiopulmonální resuscitace, pacient zemřel.


Otázka: Jaká je Vaše diagnóza?

Správnou odpověď a komentář naleznete v příštím čísle.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test