Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

Familiárny výskyt celiakie : XXX. kongres Slovenskej a Českej gastroenterologickej spoločnosti, XXVIII. slovenské a české endoskopické dni, XXXIII. hepatologické dni, Bratislava, 16.-18. jún 2005 [abstrakt]

Mária Krajčírová Orcid.org  , Tomáš Dallos Orcid.org  , Milan Zaviačič Orcid.org  , László Kovács Orcid.org  1, Boris Pekárek Orcid.org  , Božena Pekárková2, Juraj Hromec, Ľubomír Jurgoš Orcid.org  3

+ Pracoviště

ÚVOD

Celiakálna choroba je autoimunitné ochorenie tenkého čreva, ktoré sa vyskytuje u 0,5 až 1 % obyvateµov Európy. Novšie sa ukazuje, že táto choroba je častejšia u prvostupňových príbuzných pacientov, u ktorých môže prebieha» v klinicky nemej forme.

SÚBOR PACIENTOV

Autori vyšetrili protilátky proti endomýziu u 135 súrodencov od 99 pacientov s celiakiou a u 59 detí od 39 rodičov s celiakiou diagnostikovanou v dospelom veku. Pozitívne protilátky proti endomýziu 18 (13,43 %) súrodencov a 10 (16,95 %) potomkov malo pozitívne protilátky proti endomýziu triedy IgA. U všetkých prvostupňových príbuzných s pozitívnym protilátkami proti endomýziu bolo realizované bioptické vyšetrenie tenkého čreva, ktoré potvrdilo celiakálnu chorobu u u 14, 5% prvostupňových príbuzných.

Až 75 % novodiagnostikovaných celiakií malo tichú formu ochorenia.

ZÁVER

Celiakálna choroba je signifikatne častejšia u prvostupňových príbuzných pacientov v porovnaní s bežnou populáciou. Ochorenie často prebieha v klinicky tichej forme a preto je dôležité po nej cielene pátra» v postihnutých rodinách.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test