Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 331-339.

Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - současný stav a predikce

Ladislav Dušek Orcid.org  1,2, Jan Mužík Orcid.org  2, Tomáš Pavlík Orcid.org  3, Ondřej Májek Orcid.org  2, Jana Koptíková Orcid.org  4

+ Pracoviště

Souhrn


Zhoubné nádory zažívacího traktu představují epidemiologicky heterogenní skupinu, která zahrnuje jak časté onkologické diagnózy (kolorektální karcinom, nádory pankreatu), tak i nádory v našem regionu málo četné (GIST, nádory jater, tenkého střeva, anu, neuroendokrinní nádory GIT). Celkově nádory GIT velmi významně přispívají k celkové onkologické zátěži české populace, což potvrzují i mezinárodní srovnání (ČR vykazuje třetí nejvyšší incidenci a osmou nejvyšší mortalitu na nádory GIT v Evropě). Dle posledních dostupných dat Národního onkologického registru ČR bylo v r. 2009 nově diagnostikováno 14 479 nádorů GIT a 9 122 pacientů na tato onemocnění zemřelo. Incidence všech nádorů GIT narostla od r. 1999 o 5 %, u mortality došlo ve stejném období k poklesu o -7 %. Tyto trendy ukazují na prodlužující se přežití českých pacientů; zejména u nádorů jícnu a kolorekta je v období 2005-2009 doložitelné zlepšení pětiletého relativního přežití (o 7-10 %) než v období před rokem 1999; k mírnému zlepšení dochází rovněž u ZN žaludku (+5,5 %). Naopak relativní pětileté přežití se za posledních deset let významně neposunulo u nádorů jater, žlučníku a žlučových cest a u nádorů slinivky břišní. Nárůst incidence při stabilizované nebo klesající mortalitě zvyšuje prevalenci nádorů GIT, která v roce 2009 dosáhla hodnoty 58 343 osob.

Klíčová slova

epidemiologie, zažívací trakt, zhoubné nádory

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test