Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 433-437.

Epidemiológia infekcie Helicobacter pylori infection v Slovenskej republike

Ladislav Kužela Orcid.org  , Marián Oltman Orcid.org  , Jarolím Šutka Orcid.org  , Barbora Zacharová Orcid.org  , Martin Nagy Orcid.org  1

+ Pracoviště

Souhrn

Prevalencia Helicobacter pylori sa líši signifikantne ako medzi krajinami, tak aj v rámci jednej krajiny. Vo všeobecnosti infekcia koreluje nepriamo so socioekonomickými podmienkami. Cieµom našej štúdie bolo urči» prevalenciu infekcie H. pylori u časti populácie Slovenska staršej ako 18 rokov, pomocou 13C-urea dychového testu (UBT) a vyhodnoti» súvislosti a rozdiely medzi výskytom H. pylori a údajmi získanými pomocou dotazníkovej metódy.

Materiál a metodika: Účastníci boli vybraní náhodne podµa miesta ich pracoviska. Pravidelné rozdelenie podµa jednotlivých krajov nebolo podmienkou. H. pylori bol vyšetrovaný pomocou UBT. Údaje o zdravotnom stave účastníkov a ich sociálnych charakteristikách sa zbierali pomocou dotazníkovej metódy.

Výsledky: Epidemiologický výskum sme realizovali na vzorke 1 838 respondentov (39 % mužov, 61 % žien). Respondenti mali v 6 % základné vzdelanie, 41 % malo stredoškolské vzdelanie, 53 % vysokoškolské vzdelanie. U 645 respondentov (35 %) bol UBT pozitívny. Najčastejšie udávané »ažkosti boli meteorizmus, nauzea a pyróza (26, 20, 18 %). Porovnaním dát získaných z dotazníkov sme našli štatisticky signifikantne výsledky iba v rámci pozorovaného nárastu infekcie H. pylori zvyšujúcim sa vekom. Pri porovnaní ostatných zozbieraných dát boli všetky ostatné výsledky štúdie nesignifikantné.

Záver: Celková súčasná prevalencia H. pylori v Slovenskej republike je 35 %.

Klíčová slova

Slovenská republika, dychový test, epidemiológia, infekcia Helicobacter pylori

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test