Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 431-437.

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solídnych pankreatických más - presnos» a impakt na liečbu u 358 pacientov

Martin Kliment Orcid.org  1, Ondřej Urban Orcid.org  2,3, Martin Loveček Orcid.org  4, Martin Straka Orcid.org  5, Dušan Žiak Orcid.org  6, Přemysl Falt Orcid.org  7, Petr Fojtík Orcid.org  8, Jana Dvořáčková Orcid.org  

+ Pracoviště

Souhrn

Cieµom práce bolo zhodnoti» presnos», bezpečnos» a prínos EUS-FNA v diagnostike a liečbe pacientov s nejasnou solídnou ložiskovou léziou pankreasu. Presnos» metódy bola zhodnotená porovnaním výsledku EUS-FNA cytológie s konečnou diagnózou, stanovenou na základe histológie resekátu alebo klinického a rádiologického sledovania. Prínos sme zhodnotili ako vplyv výsledku cytológie na ďalšiu liečbu pacientov. V súbore 358 pacientov so solídnou pankreatickou masou mala EUS-FNA senzitivitu 93 % (95% Cl: 89,2-95,6) a špecificitu 90,1 % (95% Cl: 80,1-95,6) v diagnostike karcinómu pankreasu. Komplikácie sa vyskytli u 2,2 % pacientov. Falošne negatívna cytológia bola menej častá pri vykonaní EUS-FNA s rýchlym on-site cytologickým zhodnotením náterov (ROSE) v porovnaní s EUS-FNA bez ROSE (3,9 % vs 14,3 %; p = 0,006). V našej kohorte pacientov mala EUS-FNA pozitívny impakt na liečbu u 63,9 % a negatívny impakt u 0,5 % pacientov. U 3,4 % pacientov s karcinómom pankreasu bol pomocou EUS-FNA diagnostikovanýmalígny ascites alebo metastázy v pečeni (priemer ±SD: 8,9 ± 3,5 mm) nedetekované predchádzajúcim kontrastným CT vyšetrením. Potvrdili sme, že EUS-FNA je dostatočne presná a bezpečná metóda v diagnostike karcinómu pankreasu a má pozitívny impakt na liečbu 2/3 pacientov s nejasnou solídnou masou pankreasu. ROSE významne zvyšuje presnos» metódy.

Klíčová slova

endosonografia, karcinóm pankreasu, pankreatická masa, tenkoihlová aspiračná biopsia

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test