Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(3): 13-17.

Endoskopické řešení stenózy hepatikojejunoanastomózy pomocí jednobalonkového enteroskopu zavedeného do Roux kličky

Ivo Novotný1, Petr Dítě Orcid.org  2,3

+ Pracoviště

Souhrn

Enteroskopie umožňuje endoskopickou diagnostiku a léčbu dosud nedosažitelných úseků tenkého střeva. Díky balónkové enteroskopii je dosažení vzdálených úseků tenkého střeva v porovnání s push enteroskopií spolehlivější. U pacientky po hepatikojejunoanastomóze (HJA) na Y-Roux kličku pro iatrogenní lézi d. hepaticus communis s postupně se vyvíjející stenózou HJA projevující se opakovanými cholangitidami v průběhu měsíců po operaci jsme po diagnostickém ověření situace MRCP provedli jednobalonkovou enteroskopii s cílem identifikovat a pokusit se řešit stenózu anastomózy. Za analgosedace jsme jednobalonkovým enteroskopem prohlédli u 47leté pacientky obě raménka enteroenteroanastomózy a podařilo se identifikovat zúžené části HJA. Poté jsme po vodiči zavedeném do HJA provedli dilataci dilatátorem a balónkem a zavedli jsme drén. Při druhém výkonu jsme pokračovali v dilataci a drenáži. Při třetím výkonu jsme extrahovali drén, ústí HJA jsme balónkem dilatovali na 10 mm. Od doby první dilatace, tj. 15 měsíců, se cholangitida neopakovala, v laboratorních parametrech není vyjádřena cholestáza. Balónková enteroskopie rozšiřuje škálu terapeutických metod pankreatobiliární endoskopie na situace, které dosud byly doménou radiologů a chirurgů.

Klíčová slova

ERCP, Roux klička, Y, balónková dilatace, cholangiografie, hepatikojejunoanastomóza, jednobalonková enteroskopie, stenóza

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test