Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(3): 199–207. doi:10.14735/amgh2017199.

Endoskopická drenáž pankreatických tekutinových kolekcií – 6-ročná skúsenosť v terciárnom gastroenterologickom centre v období rokov 2006–2012

Martin Kliment Orcid.org  1, Ondřej Urban Orcid.org  2,3, Petr Fojtík Orcid.org  4, Martin Straka Orcid.org  5, Martin Loveček Orcid.org  6, Jaroslav Krátký Orcid.org  7, Pavol Holéczy Orcid.org  8,9

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Medzi ohraničené pankreatické tekutinové kolekcie patria pseudocysty a ohraničené pankreatické nekrózy (WOPN – walled-off pancreatic necrosis). Vznikajú ako komplikácie akútnej alebo chronickej pankreatitídy. Endoskopická transmurálna drenáž (ETD) je v súčasnosti metódou voľby v ich liečbe. Metodika: Vykonali sme retrospektívnu analýzu prospektívne zbieraných dát od pacientov, ktorí absolvovali ETD pseudocysty pankreasu alebo WOPN v jednom terciárnom gastroenterologickom centre počas intervalu 6 rokov. Zhodnotili sme technický úspech, krátkodobý a dlhodobý klinický úspech ETD ohraničených pankreatických tekutinových kolekcií. Porovnali sme efektivitu ETD vykonanej duodenoskopom (CTD) a echoendoskopom (EUD), pričom výber techniky spočíval v individuálnom rozhodnutí endoskopistu. Výsledky: V súbore 54 pacientov so symptomatickou pseudocystou alebo WOPN bol technický úspech ETD 94,4 % a nelíšil sa medzi EUD (100 %) a CTD (88,6 %) pri cielenej selekcii techniky (p = 0,104). Komplikácie sa vyskytli celkovo u 31,5 % pacientov, bez rozdielu medzi CTD a EUD (38,5 vs. 25 %; p = 0,382). Klinický efekt pretrvával 3 mesiace po inzercii drénov u 92,5 % pacientov s iniciálne technicky úspešnou drenážou a 6 mesiacov po extrakci drénov u 88,6 % pacientov s klinickým úspechom 3 mesiace po inzercii drénov, pričom sa nelíšil medzi EUD a CTD (3 mesiace po inzercii drénov: 90,5 vs. 94,8 %; p = 1,0; 6 mesiacov po extrakcii drénov: 100 vs. 77,8 %; p = 0,104). Z 51 pacientov s iniciálnou technicky úspešnou ETD pretrvával terapeutický efekt 6 mesiacov po extrakcii drénov u 62,7 % pacientov. Záver: Technický úspech, krátkodobý a dlhodobý klinický úspech ETD ohraničených pankreatických tekutinových kolekcií v súbore 54 pacientov bol 94,4, 92,5 a 88,6 %. Endosonografia má významnú úlohu v tejto terapii v prítomnosti žalúdočných varixov alebo neprítomnosti vyklenutia steny žalúdka. Pri cielenej selekcii techniky však nie je rozdiel v technickom a klinickom úspechu medzi EUD a CTD.

Klíčová slova

akútna pankreatitída, endoskopická drenáž, endosonografia, ohraničená pankreatická nekróza, pseudocysta pankreasu

Celý článek je dostupný po přepnutí na anglickou verzi webové stránky (v pravém horním rohu).

Literatura

1. Yadav D, Lowenfels AB. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer. Gastronterology 2013; 144 (6): 1252–1261. doi: 10.1053/j.gastro.2013.01.068.
2. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C et al. Classification of acute pancreatitis-2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 2013; 62 (1): 102–111. doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779.
3. Usatoff V, Brancatisano R, Williamson RC. Operative treatment of pseudocysts in patients with chronic pancreatitis. Br J Surg 2000; 87 (11): 1494–1499.
4. Grimm H, Binmoller KF, Soehendra N. Endosonography guided drainage of a pancreatic pseudocyst. Gastrointest Endosc 1992; 38 (2): 170–171.
5. Bergman S, Melvin WS. Operative and nonoperative management of pancreatic pseudocysts. Surg Clin North Am 2007; 87 (6): 1447–1460.
6. Dávila-Cervantes A, Gómez F, Chan C et al. Laparoscopic drainage of pancreatic pseudocysts. Surg Endosc 2004; 18 (10): 1420–1426.
7. Szentes MJ, Traverso LW, Kozarek RA et al. Invasive treatment of pancreatic fluid collections with surgical and nonsurgical methods. Am J Surg 1991; 161 (5): 600–605.
8. Adams DB, Anderson MC. Percutaneous catheter drainage compared with internal drainage in the management of pancreatic pseudocyst. Ann Surg 1992; 215 (6): 571–576.
9. Fotoohi M, D’Agostino HB, Wollman B et al. Persistent percutaneous fistula after percutaneous drainage of pancreatic fluid collections: role of cause and severity of pancreatitis. Radiology 1999; 213: 573–578.
10. Baron TH. Endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts, abscesses and organized (walled-off) necrosis. In: Baron TH, Kozarek R, Carr-Locke DL. ERCP. Philadelphia: Elsevier 2008: 475–493.
11. Baron TH, Harewood GC, Morgan DE et al. Outcome differences after endoscopic drainage of pancreatic necrosis, acute pancreatic pseudocysts, and chronic pancreatic pseudocysts. Gastrointest Endosc 2002; 56 (1): 7–17.
12. Park DH, Lee SS, Moon SH et al. Endoscopic ultrasound-guided versus conventional transmural drainage for pancreatic pseudocysts: a prospective randomized trial. Endoscopy 2009; 41 (10): 842–848. doi: 10.1055/s-0029-1215133.
13. Varadarajulu S, Christein J, Tamhane A et al. Prospective randomzed trial comparing EUS and EGD for transmural drainage of pancreatic pseudocysts. Gastrointest Endosc 2008; 68 (6): 1102–1111. doi: 10.1016/j.gie.2008.04.028.
14. Kahaleh M, Shami VM, Conaway MR et al. Endoscopic ultrasound drainage of pancreatic pseudocyst: a prospective comparison with conventional endoscopic drainage. Endoscopy 2006; 38:  355–359.
15. Siddiqui AA, Kowalski TE, Loren DE et al. Fully covered self-expanding metal stents versus lumen-apposing fully covered self-expanding metal stent versus plastic stents for endoscopic drainage of pancreatic walled-off necrosis: clinical outcomes and success. Gastrointest Endosc 2017; 85 (4): 758–765. doi: 10.1016/j.gie.2016.08.014.

Kreditovaný autodidaktický test