Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(6): 325-330.

Electrogastrography in experimental pigs. The power analysis

S. M. Ali Orcid.org  1, Jithinraj Edakkanambeth Varayil Orcid.org  1, Ilja Tachecí Orcid.org  2, Jaroslav Květina Orcid.org  3, Marcela Kopáčová Orcid.org  2, Martin Kuneš Orcid.org  4, Stanislav Rejchrt Orcid.org  3, Jan Bureš Orcid.org  2

+ Pracoviště

Souhrn

Elektrogastrografie (EGG) je spolehlivá diagnostická metoda, která poskytuje informace o četnosti a relativní amplitudě kontrakcí antra žaludku pomocí elektrod umístěných na kůži. Cílem této studie bylo analyzovat poměr amplitud získaný při záznamu EGG. Do studie bylo zařazeno osm dospělých prasat. Záznam EGG byl proveden pomocí zařízení Digitrapper EGG (Synectics Medical AB, Stockholm, Švédsko). Experimenty byly provedeny v celkové anestezii. Provedli jsme tři samostatné záznamy každého zvířete. První bylo bazálni měření EGG v celkové anestezii po 24hodinovém lačnění. Druhé bylo provedeno po podání 100 mg itopridu a třetí záznam byl po objemovém zatížení žaludku (360 ml vody na jedno zvíře). Každý záznam trval 30 min. Analýza amplitud neposkytla další zlepšení diferenciace mezi jednotlivými EGG vyšetřeními (základní, objemové zatížení a itoprid) ve srovnání s procentuálním vyjádřením dominantní frekvence. Motorický index žaludečního antra a index komplexní myoelektrické aktivity byly vzájemně v těsné korelaci. Ani motorický index žaludečního antra ani index komplexní myoelektrické aktivity však nejsou při konečném hodnocení jednotlivých EGG zásadně přínosné. Lze nalézt pouze nevýznamné tendence (bazálni EGG měla nejvyšší hodnoty obou indexů). Dospěli jsme k závěru, že procentuální vyjádření dominantní frekvence (pomalých žaludečních vln) zůstává nejdůležitějším kritériem hodnocení EGG u experimentálních prasat.

Klíčová slova

analýza amplitud, dominantní frekvence, elektrogastrografie, experimentální prasata, pomalé žaludeční vlny

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test