Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(4): 299-304.

Efektivní techniky uzávěru transrektálního přístupu NOTES – výsledky experimentální studie

Ondřej Ryska1, Jan Martínek2,3, Radek Doležel4, Zuzana Šerclová1, Štefan Juhás5, Jana Juhásová6, Eva Lásziková7, Tomáš Henlín8, Jaroslav Kalvach9, Miroslav Ryska10

+ Pracoviště

Souhrn

Metoda NOTES (natural orifice translumenal endoscopic surgery) je stále předmětem řady experimentálních a klinických studií nehledě na skutečnost, že doposud nedošlo k jejímu širšímu praktickému využití. Jednou z možností rozšíření indikací je využití transrektálního přístupu a technik jeho uzávěru. Cílem experimentální práce bylo zhodnocení dvou různých technik (KING closure, over-the-scope klip – OTSC) uzávěru rekta po nitrobřišních NOTES výkonech. Metoda: Do studie byla zařazena všechna laboratorní selata, u kterých byla v letech 2009–2013 provedena transrektální intraabdominální operace. Přístup byl proveden pomocí jehlového nože s následnou dilatací balonem. K uzávěru typu KING byla použita endoklička fixovaná k okrajům perforace endoklipy. Při metodě OTSC byl použit systém OVESCO s klipem o průměr 11,5–14 mm. Sledována byla úspěšnost uzávěru, pooperační morbidita a mortalita. Po 30 dnech byla zvířata utracena a pitvána. Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 58 zvířat. Uzávěr rekta byl proveditelný u 55 (94 %) prasat (31× KING, 24× OTSC). Celkem 50 (86 %) zvířat dokončilo 30denní follow-up. U tří (6 %) z nich byla při pitvě diagnostikována komplikace v hojení uzávěru. Jedna byla závažná (iatrogenní enterokolická píštěl), ostatní dvě (defekt v seróze, defekt sliznice) nijak neovlivnily těsnost uzávěru. U šesti (12 %) zvířat byla sekčně zjištěna pooperační nitrobřišní infekce. Tyto komplikace byly způsobeny kontaminovaným endoskopem a ani jedna z nich nevznikla ve spojitosti s dehiscencí uzávěru. Čas potřebný k uzavření rekta byl signifikantně delší u techniky KING – 13 (4–40) min ve srovnání s technikou OTSC – 9 (5–15) min. Tato metoda také vykazovala progresivní learning curve – 20 (5–40) min v první polovině vs 10 (4–24) min ve druhé polovině pokusů (p < 0,05). Závěr: Proveditelnost a vysoká úspěšnost techniky KING a OTSC při uzávěru rekta byly ověřeny na velkém souboru. Metoda KING se jeví jako bezpečnější, ale časově náročnější a vyžaduje delší trénink. Obě metody jsou potenciálně použitelné k ošetření perforací tlustého střeva.

Klíčová slova

NOTES, endoklička, over, scope klip, the, uzávěr rekta

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test