Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

EFEKTIVITA SCREENINGU BARRETOVA JÍCNU

Milan Kment1

+ Pracoviště

Podkladem pro screening Barretova jícnu (BJ) je dokumentovaný nárůst adenokarcinomu jícnu v posledních 30 letech v USA. BJ byl popsán již v r. 1950 a jeho vztah k adenokarcinomu jícnu později prokázán. Souvislost BJ s gastroezofageálním refluxem vedl k domněnce, že snížení výskytu tohoto nádoru bude dosaženo vyhledáváním , sledováním a případným léčením těchto nemocných. Dosavadní způsob sledování nemocných s BJ je však časově i fyzicky náročný pro pacienty i lékaře.a jeho efektivita není dosud jasná. Není také definována riziková skupina, přestože víme, že častěji onemocní muži běloši starší 60 let. Rovněž není prokázán vliv screeningu na mortalitu pro adenokarcinom jícnu. Studie zahrnující velký počet osob mají počet karcinomů nízký, v malých studiích je však výskyt karcinomu vysoký. V hodnocení dysplazie je shoda mezi jednotlivými pathology limitována, zvláště u dysplazie mírného stupně (shoda v 50 %), u těžké dysplazie v 85 %. Dosud sledované markery malignity se neosvědčily. Nejčastěji užívaným schématem sledování BJ zjištěného při endoskopii náhodně nebo pro refluxní obtíže a potvrzeného biopsií jsou opakované endoskopie s biopsií po 3 letech až do výskytu dysplazie. Při jejím nálezu se mění kontroly na jednoroční až do výskytu vysokého stupně dysplazie. Potom nastupuje jedna ze tří možností: ezofagektomie, ablační léčba nebo další sledování. Tento postup je diskutabilní, protože většina nemocných s adenokarcinomem jícnu žádné obtíže neměla a také většina nemocných v dlouhodobém screeningu umírá na jinou chorobu. Dosavadní schéma je víceméně formální a není efektivní ve vztahu k nákladům. Zdá se, že nejvhodnější cestou bude definovat rizikovou skupinu, revidovat časovou posloupnost dosavadního schématu a najít biochemický nebo histochemický marker maligní přeměny ve tkáni nebo některé tělesné tekutině.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test