Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(4): 294-298.

Efekt učení perorální endoskopické myotomie (POEM) během prvního roku ověřování metody v České republice

Radek Doležel Orcid.org  1, Jan Martínek Orcid.org  2,3, Julius Špičák Orcid.org  2, Jana Juhásová Orcid.org  4, H. Švecová Orcid.org  5

+ Pracoviště

Souhrn

Perorální endoskopická myotomie (POEM) je novou (v ČR experimentální) metodou léčby achalázie jícnu. Jelikož lze předpokládat její další rozšíření do klinické praxe a optimalizace tréninku lékařů provádějících POEM je klíčová, sledovali jsme efekt učení během prvního roku provádění POEM v ČR. Metody: Prospektivní studie čítala 30 pacientů s achalázií, kteří podstoupili POEM. Všechny operace provedl jeden endoskopista po observaci devíti výkonů u experta a po předchozím tréninku na deseti prasatech. Pacienti byli rozděleni do tří po sobě jdoucích homogenních skupin (n = 10). Efekt zlepšení jsme hodnotili pomocí času nezbytného k vytvoření 1cm myotomie, četnosti výskytu technických chyb (necílené poranění sliznice, extravazace CO2) a peroperačních komplikací. Výsledky: POEM byla vždy dokončena úspěšně bez závažné komplikace. Pacienti (n = 30; ve věku 47,3 ± 14,5 let; BMI 24,9 ± 3,7 kg/m2) byli hospitalizováni 2,5 ± 0,7 dne. Čas nutný k vytvoření 1cm myotomie činil průměrně 7,7 ± 2,7 min a s přibývajícími zkušenostmi signifikantně klesal (p < 0,001). Výskyt neúmyslné mukozotomie (n = 3; 10 %) ve skupinách klesal (0,2; 0,1; 0), ale pokles nebyl signifikantní (p = 0,75). Celkem 13 pacientů (43 %) si vyžádalo dekompresi kapnoperitonea a u dalších sedmi pacientů (23 %) se objevil podkožní emfyzém, který spontánně odezněl. Oba typy extravazace CO2 nebyly ovlivněny naším učením (p = 1). Křivka učení prokázala výrazné zlepšení od 12. klinického POEM výkonu. Plateau fáze se plně stabilizovala od 14. klinického POEM výkonu. Závěry: Během prvního roku používání POEM v klinické praxi jsme zaznamenali významný efekt učení ve snižování operačního času s rychlejším provedením myotomie. Technické chyby při výkonu nebyly primárně učením ovlivněny. Autoři důrazně doporučují provádění metody POEM v klinické praxi až po řádném tréninku (na prasatech) a po observaci výkonu v expertních centrech. Ke komplexní připravenosti a zvládnutí POEM techniky dochází po cca 23 výkonech.

Klíčová slova

ezofageální achalázie, křivka učení, operační komplikace, perorální endoskopická myotomie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test