Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2020; 74(2): 101.

Editorial 2/2020

Ľubomír Skladaný

+ Pracoviště

Vážení čitatelia Gastroenterologie a hepatologie,

dostáva sa vám do rúk číslo venované každoročne hepatológii. Vychádza v čase, keď svet opanovali správy o šírení coronavírusu, ktoré na Slovensku prehlušili aj tie o zostavovaní novej vlády. Pandémia tiež odsunula rozriešenie dilemy, či do časopisu tohto formátu patria správy z konferencií – tým, že boli zrušené. Ako inak ešte zasiahol vírus hepatológiu? Cez pečeň zatiaľ významnejšie nie (hoci zvýšená aktivita aminotransferáz sa v deviatich štúdiách našla u 17–33 % pacientov), a to ani u 20 % prípadov covid-19 so závažným priebehom. Americké centrum pre kontrolu chorôb (CDC – Centers for Disease Control and Prevention) však menovalo chronické choroby pečene medzi komorbiditami, ktoré zvyšujú úmrtnosť pacientov, a odporučilo im zadovážiť si lieky na dlhší čas pre prípad nedostatku; a lekárom, aby týchto svojich pacientov považovali za kohortu s vyšším rizikom nákazy a jej závažného priebehu.

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease) – jedna z tém tohto vydania, sa spája s hypertenziou, diabetom a ischemickou chorobou srdca, z ktorých každá má pri covid-19 úmrtnosť > 5 %, čo je najmenej 2násobok priemeru. Včasná intenzívna podporná liečba znižuje úmrtnosť na covid-19 podobne ako intenzívna intervencia zameraná na zmenu životného štýlu pri NAFLD. „Intenzívna“ však znamená štrukturovaný rozhovor raz za niekoľko týždňov; pri súčasnej prevalencii NAFLD by sa preto najprv musel otočiť smer prúdenia lekárov za prácou, aby bola takáto intervencia možná. Takže aj tí z nás, ktorí nezavrhujú spolupodiel sociálneho modelu choroby a tušia, ako ďaleko od pravej príčiny tým mieria, utiekajú sa vďačne k biologickému modelu NAFLD. Ten cez omračujúce poznanie biologických kaskád dovoľuje, aby sme namiesto takmer vždy neúčinného a vždy nezaplateného a vysávajúceho rozhovoru o záhadách priberania pri ničnejedení, pristúpili k ďalšej tabletke z ktovieprečo trojcifernej zásoby v pajplajne. Alebo k veď metabolickej chirurgii. Navyše, hoci počtom obetí a transplantácií pečene je NAFLD so steatohepatitídou najrýchlejšie  narastajúcim problémom sveta, 9 z 10 úmrtí nie je v hepatológii, takže sa nás to až tak netýka... Univerzita Karlova o téme zverejnila nedávno rozsiahlu diskusiu na YouTube, Slovensko mlčí. O  alkohole nie, ten propaguje, kde sa len dá. Na Slovensku musí v spoločnosti svoje počínanie vysvetľovať abstinent, nie pijan. A tak sme predvlani obhájili na majstrovstvách Európy štvrté miesto v úmrtnosti na cirhózu a vlani predbehla úmrtnosť na cirhózu všetky ostatné príčiny vo vekovej kohorte 2 dekád pred odchodom do dôchodku.

Pandémia nastavuje nášmu postfaktickému svetu zrkadlo na všetkých úrovniach. A bude veľmi zaujímavé analyzovať jej vplyv aj v hepatológii: či sa riziko vyplývajúce z chronickej choroby pečene zhmotní do častejšej a závažnejšie prebiehajúcej infekcie, alebo sa – obmedzením dostupnosti a snáď aj konzumácie alkoholu a iných jedov – našim pacientom prepytujem polepší.

Želám všetkým kolegom, čitateľom Gastroenterologie a hepatologie a ich pacientom, aby bolo ich zdravie po pandémii pevnejšie ako pred ňou.

MUDr. L’ubomir Skladaný, PhD.
koeditor sekce Hepatologie
lubomir.skladany@gmail.com

Kreditovaný autodidaktický test