Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(2): 91.

Editorial

Radan Brůha Orcid.org  1, Ľubomír Skladaný2

+ Pracoviště

Vážení čitatelia Gastroenterologie a hepatologie,

dostáva sa vám do rúk jej jarné číslo, tradične pripravované so zameraním na hepatológiu. Tento odbor vnútorného lekárstva si zanedlho, na svojich výročných zjazdoch – Májových hepatologických dňoch v Olomouci a na Donovaloch – pripomenie päťdesiate výročie ich vzniku. Vedenia hepatologických spoločností sa dohovorili na spoločnej dramaturgii, venovanej ohliadnutiu sa za uplynulým polstoročím; a ohliadneme sa aj my.

Hlavný tvorivý princíp odboru – chorobnosť a úhrnné bremeno z chorôb pečene – svoj vplyv počas piatich desaťročí stupňoval, v ostatných troch desaťročiach extrémne: podľa Lancetu je globálna úmrtnosť na chronické choroby pečene jediná spomedzi všetkých chronických civilizačných chorôb (tzv. non-comunicable diseases), ktorá počas tohto obdobia prudko narástla, hlavne následkom trendov vo výskyte a závažnosti nealkoholovej tukovej choroby pečene. To platí aj pre Čechy a Slovensko, nie však v rovnakej miere. Napríklad na Slovensku (na rozdiel od Českej republiky) sa choroby pečene stali hlavnou príčinou smrti u mladých dospelých a naša krajina je prvá na svete vo výskyte cirhózy. Človeka napadne, či by k tomuto gradientu došlo aj v prípade, že by sa zdravotnícka politika nerozdelila s rozdelením Československa, a či je vôbec možné na túto otázku odpovedať. Bolo by to nielen zaujímavé, ale aj užitočné, pretože by sa tak našiel potenciálny „terapeutický“ cieľ verejného zdravotníctva. Bez vhľadu do rozdielov v spoločensko-politických determinantoch zdravia pečene sme odkázaní na pátranie v postihnutej bazálnej vrstve – medzi ľuďmi; a naskutku, skríning chorôb pečene v ich asymptomatickom štádiu je jednou z hlavných tém v odborných komunitách oboch našich krajín.

Našťastie však, hlavné tvorivé princípy spoločenských pohybov a ľudských vzťahov – nech sú akékoľvek – ponechali aj po päťdesiatich rokoch českú a slovenskú hepatológiu v úzkom prepojení, okrem iného v priateľstvách, podujatiach, vede, edukácii, transplantačnom programe a na stránkach tohto časopisu. Emblematicky sa na jeho titulnú stranu dostal práve grafický abstrakt článku, podávajúceho dôkaz o vstupe nealkoholovej tukovej choroby pečene do detského veku.

Za redakciu GH želáme českej a slovenskej hepatológii, aby napredovali k odhaleniu a odvráteniu útoku na zdravie svojich regiónov a aby sa ich samostatné cesty aj po ďalších päťdesiatich rokoch našli jedna k druhej blízko.


MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

koeditori sekcie hepatológie
lubomir.skladany@gmail.com
bruha@cesnet.cz


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test