Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(2): 95.

Editorial

Ľubomír Skladaný1

+ Pracoviště

Vážení čitatelia Gastroenterologie a hepatologie,

je mi cťou uviesť do vašej pozornosti druhé číslo ročníka, tradične venované predovšetkým hepatológii. Preload príspevkov a profesné profi ly autorov sú svedectvami o skutočnej pozícii časopisu Gastroenterologie a hepatologie (GH) vo svete periodík a odborov, zatiaľ čo výsledný produkt je prísľubom, že svoj čas strávite užitočne a snáď aj príjemne.
Predkladané témy, hlavne absencia prác o covid-19 a podiel článkov z pravej strany spektra závažnosti chorôb pečene, môžu byť odzrkadlením ťažiska súčasnej klinickej hepatológie – tá sa zjavne s tsunami vlnou chorobnosti vysporadúva aj v publikačnej sfére počnúc od najťažších foriem. K tejto lateralizácii prispieva aj skutočnosť, že v našich regiónoch nie sú etablované systematické vyhľadávanie a  prevencia chorôb pečene, zatiaľ čo dekompenzovaná cirhóza si lekára nájde sama. V jej prevalencii je Slovensko prvé na zemeguli a v úmrtnosti štvrté v Európe; navyše, cirhóza je najčastejšia príčina úmrtnosti vo vekovej kategórii 25–45-ročných.
Tomu, aby si počet stratených produktívnych rokov všimol aj niekto oprávnený-ak nie povinný konať plošne vo veci príčin, napomáha aj systematické nasycovanie informačného priestoru prostredníctvom odborných periodík. GH vo všeobecnosti a  tematické vydania obzvlášť, sa môžu ukázať ako platformy s profi lom pre tieto účely a región vplyvu ideálne. Vydavatelia a  redaktori GH samozrejme vedia, že renomovaní autori sú nútení voliť medzi impaktom a  impaktom – medzi pôsobením prostredníctvom svojho jazyka do svojho regiónu a svojej sféry vplyvu, ale s malým presahom za ich hranice; alebo prostredníctvom faktora pôsobenia s veľkým F (impact factor, IF), ktorý pôsobí primárne za týmito hranicami, avšak s obmedzeným vplyvom doma. Takpovediac, každý z autorov tohto vydania mohol energiu a um vložiť do písania s väčším potenciálnym ziskom pre seba a svoju inštitúciu, ak by zacielil na periodikum s IF. Niekedy je však tento zisk podobný bitcoinu – má hodnotu a pôsobí len vo svojom, pre mnohých odcudzenom svete. Verím, že tak erudovaní autori vybrali pre GH tak vzácne témy a vynaložili na ich spracovanie tak značnú energiu práve preto, že si z impakt faktorov vybrali ten so síce menšou trhovou hodnotou, ale zato so zlatým krytím – pretože konečnými poberateľmi výhod sú ich kolegovia a ich pacienti.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
koeditor sekcie Hepatológia
lubomir.skladany@gmail.com

Kreditovaný autodidaktický test