Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

Dysmotilita ezofágu - klinický obraz, diagnostika a terapia : XXX. kongres Slovenskej a Českej gastroenterologickej spoločnosti, XXVIII. slovenské a české endoskopické dni, XXXIII. hepatologické dni, Bratislava, 16.-18. jún 2005 [abstrakt]

Boris Pekárek Orcid.org  , Boris Pekárek Orcid.org  , Božena Pekárková1, Božena Pekárková1, Juraj Hromec, Juraj Hromec, Ľubomír Jurgoš Orcid.org  2, Ľubomír Jurgoš Orcid.org  2

+ Pracoviště

Cieµom prednášky je poskytnú» súčasný pohµad na poruchy motility pažeráka z hµadiska ich klinického obrazu, diagnostiky, klasifikácie a liečby. Poruchy pažerákovej motility zahŕňajú rôzne abnormálne manometrické nálezy, ktoré sa obvykle prejavujú dysfágiou alebo retrosternálnou boles»ou. Spechler a Castell v roku 2001 uviedli do praxe novú klasifikáciu motilitných porúch pažeráka, ktorá vychádza z abnormálych nálezov získaných manometrickým vyšetrením pažeráka. Na základe tejto klasifikcácie rozdeµujeme primárne poruchy pažerákovej motility do štyroch hlavných skupín:

1. neadekvátna relaxácia dolného pažerákového zvierača – LES »lower esophageal sphincter« (klasická achalázia, atypické poruchy relaxácie LES),

2. nekoordinované kontrakcie tela pažeráka (difúzny spazmus pažeráka),

3. hyperkontrakčný pažerák (luskáčikovitý pažerák »nutcracker esophagus«, izolovaná hypertenzia LES),

4. hypokontrakčný pažerák (neúčinná pažeráková motilita). Niektoré poruchy motility pažeráka, ako achalázia, predstavujú poruchy s dobre definovanou patológiou, charakteristickými manometrickými nálezmi a s dobrou odpoveďou na liečbu. Iné poruchy, ako difúzny spazmus pažeráka a hyperkontrakčný pažerák, nemajú dobre definovanú patológiu a mohli by predstavova» spektrum motilitných zmien asociovaných s nepatrnými neuronálnymi zmenami, gastroezofageálnym refluxom a stavmi úzkosti. Aj keď pre tieto poruchy boli stanovené manometrické charakteristiky, ich vz»ah k symptomatológii je nejasný a odpoveď na farmakologickú alebo chirurgickú terapiu nepredvídateµná. Hypokontrakčný pažerák je vo všeobecnosti spôsobený slabou muskulatúrou, často asociovanou s refluxnou chorobou pažeráka. Sekundárne poruchy motility pažeráka môžu by» zapríčinené chorobami spojiva, Chagasovou chorobou, diabetom, alkoholizmom, myxedémom, roztrúsenou sklerózou, amyloidózou, idiopatickou črevnou pseudoobštrukciou alebo procesom stárnutia.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test