Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 2, s. 56-61.

Dosavadní zkušenosti s kontrastní dynamickou ultrasonografií jater

Leoš Ungermann Orcid.org  , Pavel Eliáš Orcid.org  , Antonín Michl Orcid.org  , Pavel Ryška Orcid.org  , Jan Žižka Orcid.org  , Nizar Mohamed Alkorbani Orcid.org  

+ Pracoviště

SOUHRN

Dynamická kontrastní ultrasonografie je nově zaváděnou metodou, která umožňuje hodnotit průběh opacifikace cév a tkání, a to nejen v dopplerovském, ale i ve dvourozměrném ultrasonografickém obraze. Rozvoj metody je podmíněn zkvalitňováním mikrobublinových kontrastních látek a technickým pokrokem v přístrojové oblasti. Největší uplatnění metoda nalezla v diagnostice ložiskového postižení jater. Autoři prezentují své dosavadní zkušenosti s využitím metody u prvních 24 pacientů a podávají přehled o současných celosvětových poznatcích. Ukazuje se, že tato metoda, využívající shodná diagnostická kritéria jako při kontrastním CT a MR, může v budoucnosti ve vyhraněných indikačních oblastech uvedené metody kompletně nahradit.

Klíčová slova: ultrasonografie – nádory jater – kontrastní látka – harmonické zobrazování.

SUMMARY

Contrast dynamic liver ultrasound is a novelly introduced method which enables assessment of the course of imagination of blood vessels and tissue not only in Doppler style but in double spaced ultrasound image. The development of this method was enabled by better quality of microbubble contrast means and technical development of ultrasound equipment. The most useful tool of this methotd is the diagnosis of localised liver lesions. The authors present their contemporary experience in first 24 patients and topical overview of the world experience is mentioned. Authors showed this method by usage of the same diagnostic criteria as contrast computer tomography and nuclear magnetic resonance could replace in future the latter mentioned methods in well defined indications completely.

Key words: ultrasound – liver tumors – contrast material – harmonic imaging

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test