Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(1): 40-48 .

Doporučení pro vakcinaci nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na imunosupresivní a biologické léčbě

Jiří Stehlík Orcid.org  1, Karel Mareš Orcid.org  2, Milan Lukáš Orcid.org  3, Martin Bortlík Orcid.org  3,4,5, Dana Ďuricová Orcid.org  3

+ Pracoviště

Souhrn

Nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, kteří jsou léčeni imunosupresivy nebo biologickou léčbou, jsou ve významně vyšším riziku vzniku infekčních komplikací. Proto je u těchto pacientů nutná komplexní péče, která je zaměřená na prevenci, časnou detekci a cílenou léčbu těchto potenciálně závažných komplikací. Vakcinace v době stanovení diagnózy idiopa-tického střevního zánětu, nebo před zahájením imunosupresivní nebo biologické léčby nabývá mimořádné významnosti. Klinický význam má očkování proti hepatitíde B, lidskému papilomaviru, varicele zoster, chřipce a pneumokoku. Očkování živou vakcínou je možné provést za tři měsíce po ukončení imunosupresivní nebo biologické léčby. Imunosupresivní nebo biologická léčba může být zahájena nejdříve za tři týdny po provedeném očkování živou vakcínou. Zmíněná doporučení vycházejí z konsenzu Pracovní skupiny pro střevní záněty ČGS a z doporučení mezinárodní organizace ECCO.

Klíčová slova

Crohnova nemoc, biologická terapie, idiopatické střevní záněty, imunosupresivní léčba, očkování, ulcerózní kolitida

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test