Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2020; 74(2): 165.

Devadesátiny doc. MUDr. Miloše Sedláčkové, CSc.+ Pracoviště


Narodila se 6. března 1930 v Praze, po nuceném válečném přerušení studia maturovala na reálném gymnáziu v Praze, Na Smetance v roce 1949. Promovala na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy (1955). Po promoci pracovala 2 roky ve Fyziologickém ústavu lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze. V roce 1957 přešla na dětskou kliniku na Karlově. Složila I. atestaci (1959) a II. atestaci z pediatrie (1970) a atestaci z gastroenterologie (1988). V roce 1968 obhájila titul kandidáta věd – problematika chronické gastritidy u dětí. Po roce 1968 „dočasně“ pracovala na Dětském oddělení Fakultní polikliniky na Karlově náměstí, kde se z hlediska gastroenterologie obohatila kontakty s tehdejšími špičkami dospělé gastroenterologie. Habilitovala z kádrových důvodů až v roce 1991 (Helicobacter pylori) a pracovala na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK do roku 2002. Je autorkou mnoha časopiseckých sdělení a několika monografií. Tento obvyklý výčet, který je při podobných výročích uváděn, ale vůbec nemůže vystihnout všechny nelehké životní peripetie, které jsou pěkně popsány v jejích memoárech [1].

Zmíním období, kdy jsem s doc. Sedláčkovou mohl spolupracovat. V roce 1978 jsem po 2letém působení na dětském oddělení v Kolíně nastoupil na kliniku a byl pověřen tehdejším přednostou prof. Rubínem věnovat se gastroenterologii a doc. Sedláčková byla pověřena mým vedením. Podařilo se mi být ve správném čase na správném místě, protože v tomto roce jsme začali jako první pediatrické pracoviště provádět fibroskopii, o něco později jsme získali sonograf, a tím možnost aktivně provádět abdominální sonografii. Aktivita doc. Sedláčkové nás přivedla dále k sondové enterobiopsii, spolupráci s histochemickou laboratoří prof. Lojdy, a tím k diagnostice tehdy ne příliš četné celiakie. Dalším pokrokem bylo zavedení jaterní biopsie. Po objevu H. pylori jsem měl možnost s doc. Sedláčkovou participovat na pracích týkajících se této problematiky. Podařilo se mi – zásluhou paní docentky – působit na pracovišti, které se věnovalo problematice dětské gastroenterologie v celé šíři, což je nepochybně její velká zásluha, a snad se nám i nadále daří tuto činnost rozvíjet.

Nezbývá než za vše poděkovat a přát mnoho zdraví do dalších let.

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Centrum dětské gastroenterologie, hepatologie, výživy a biologické terapie, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Paměti národa. [online]. Dostupné z: https: // www.pametnaroda.cz/cs/sedlackova-milose-20140130-0.

Kreditovaný autodidaktický test