Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(6): 471.

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Kristýna Zárubová1

+ Pracoviště

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme na stránkách posledního letošního čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Stejně jako v předchozích letech jsou jeho součástí také články z dětské gastroenterologie a hepatologie. Dva letošní jsou výjimečné v tom, že jejich autory jsou kolegové ze zahraničí, konkrétně z Íránu.

Oba zahraniční texty se soustředí na problematiku jaterních onemocnění. V prvním najdete průřezovou studii, která hodnotila endoskopické nálezy u dětí zapsaných na čekací listinu k transplantaci jater. Z literatury víme, že komplikace v podobě jícnových varixů se vyskytují u více než poloviny pacientů s dekompenzovanou jaterní cirhózou [1]. Dehghani et al nám ve svém článku poskytují nejen pohled na spektrum endoskopických nálezů, ale také nejčastějších příčin, které k tomuto stavu vedou. Výsledky studie také doplňuje o klinické příznaky u téměř dvou set pacientů.

Druhý článek je na pomezí dvou oborů – dětské gastroenterologie a kardiologie. Věnuje se tématu vrozených srdečních vad (VSV) u dětí a elevaci jaterních testů. VSV patří mezi nejčastější vrozené vady u dětí a také mají významný vliv na mortalitu v prvním roce života [2]. Etiologie poruch jaterní funkce (nebo jen elevace vyšetřovaných parametrů) je velmi různorodá – od akutního kardiogenního jaterního poškození až po kongestivní hepatopatii. Ve studii jsou srovnáváni pacienti s různým typem VSV a jejich hodnoty jaterních testů, bilirubinu, ale i dalších bio­markerů.

Posledním článkem, který se také týká zejména dětí, jsou nové informace o léčbě infekce C. difficile. Na podzim roku 2022 došlo ke změně v doporučeném postupu terapie tohoto onemocnění u dětských pacientů a zařazení fidaxomicinu do standardní léčby i u této věkové skupiny [3].

Doufám, že vás témata z dětské gastroenterologie zaujala, toto číslo samozřejmě nabízí i další články mimo pediatrickou problematiku, např. kazuistiky z digestivní endoskopie nebo z hepatologie.

Kromě příjemného čtení bych vám ráda také popřála vše nejlepší do roku 2023.


MUDr. Kristýna Zárubová, Ph.D.
koeditorka sekce Dětská gastroenterologie a hepatologie
zarubova.kristyna@gmail.com


Literatura

1. D’Amico G. Esophageal varices: from appearance to rupture; natural history and prognostic indicators. Portal hypertension in the 21st Century; Springer 2004; 147–154. doi: 10.1007/978-94-007-1042-9_17.
2. Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol 2002; 39(12): 1890–1900. doi: 10.1016/s0735-1097(02)01886-7.
3. Beneš J, Stebel R, Musil V et al. Aktualizovaný doporučený postup pro léčbu nemocných s kolitidou vyvolanou Clostridioides difficile. Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. 2022 [online]. Dostupné z: https: //www.infektologie.cz/zprava22-39.htm.


Kreditovaný autodidaktický test