Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 491.

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Kristýna Zárubová1

+ Pracoviště

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem ráda, že se setkáváme u posledního čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie tohoto roku, které se jako v předchozích letech věnuje z části pediatrické gastroenterologii. Bohužel jsme opět uprostřed pandemie covid-19, která nás přivádí do nelehké situace. A jak jsme mohli za poslední rok poznat, následky se nevyhýbají ani dětským pacientům. My se budeme již tradičně věnovat problematice IBD u dětí, dále také celiakii a díky zahraničním kolegům nahlédneme i do indikací endoskopie mimo Evropu.

Zánětlivá střevní onemocnění jsou pro dětské gastroenterology důležitou kapitolou. Až čtvrtina pacientů je dia­gnostikována v dětském nebo adolescentním věku a incidence onemocnění, zejména v rozvinutých zemích, stoupá [1]. Obsáhlý přehledový článek, který v tomto čísle přinášíme, vás bude podrobně informovat o terapii azathioprinem u dětských pacientů s IBD. Tento lék patří k základní medikaci při udržování remise onemocnění [2]. Autorka se kromě indikací a nežádoucích účinků věnuje také farmakokinetice a farmakodynamice azathioprinu nebo jeho využití v kombinaci s infliximabem [3,4].

Zajímavý pohled na to, jaké jsou indikace koloskopie u dětí mimo Evropu, vám poskytne článek autorů z Íránu. V souboru téměř 400 pediatrických pacientů, kteří podstoupili koloskopii, najdeme různé důvody pro její provedení. Hlavním z nich je přítomnost krve ve stolici. Celkové shrnutí nakonec nabízí přehled finálních dia­gnóz při kombinaci klinických příznaků, endoskopického nálezu a histologie [5].

Posledním pediatrickým článkem je příspěvek na téma celiakie a compliance pacientů. Problém s dodržováním bezlepkové diety pozorujeme zejména u starších dětí nebo u těch, které neměly při dia­gnóze klinické obtíže. Autoři ve studii porovnávali koncentraci lepku ve stolici pomocí měření z lepku odvozených imunogenních peptidů (GIP – gluten-related immunogenic peptides) s koncentrací protilátek proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA (anti-tTG IgA) v krvi. Jednalo se o skupinu dětí s nově dia­gnostikovanou celiakií, kde využití běžně sledovaných protilátek nemusí být ideálním markerem z důvodu pomalejšího poklesu v úvodu léčby bezlepkovou dietou [6].

To jsou tedy témata pediatrické části aktuálního čísla, ale samozřejmě se v něm dočtete mnohem více informací z klinické praxe (např. dvě zajímavé kazuistiky) i výzkumu.

Na závěr mi, prosím, dovolte vám popřát co možná nejklidnější závěr roku a vše nejlepší do toho následujícího.

Přeji hezké svátky.


MUDr. Kristýna Zárubová
koeditorka sekce
Dětská gastroenterologie a hepatologie
zarubova.kristyna@gmail.com


Literatura

1. Sýkora J, Pomahačová R, Kreslová M et al. Current global trends in the incidence of pediatric-onset inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2018; 24(25): 2741–2763. doi: 10.3748/wjg.v24.i25.2741.
2. van Rheenen PF, Aloi M, Assa et al. The Medical Management of Paediatric Crohn‘s Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2020. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaa161.
3. Popíšilová K, Bronský J. Azathioprin v terapii idiopatických střevních zánětů u dětí – díl I: indikace, dávkování a nežádoucí účinky léčby thio­puriny. Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 500–507. doi: 10.48095/ccgh2021500.
4. Pospíšilová K, Bronský J. Azathioprin v terapii idiopatických střevních zánětů u dětí – díl II: farmakodynamika, farmakokinetika a možnosti klinického využití stanovení metabolitů thiopurinů. Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 508–514. doi: 10.48095/ccgh2021508.
5. Dehghani SM, Doosti M, Shahramian I et al. The indications for performing colono­scopy in Iranian children – a cross-sectional study. Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 515–518. doi: 10.48095/ccgh2021515.
6. Vyhnánek R, Khaznadar Z, Vyhnánek R et al. Stanovení lepku ve stolici jako metoda k ověření compliance s bezlepkovou dietou u dětí s nově dia­gnostikovanou celiakií. Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 519–523. doi: 10.48095/ccgh20211.


Kreditovaný autodidaktický test