Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 501.

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Katarína Mitrová Orcid.org  1,2

+ Pracoviště

Vážení čtenáři,
 
řadě z Vás jistě neuniklo, že se v časopisu Gastroenterologie a hepatologie začínají sporadicky objevovat i práce z dětské gastroenterologie. Tento v současnosti velice dynamický obor medicíny se v posledních letech podstatně mění s ohledem na významný progres v oblasti diagnostiky i farmakoterapie řady nemocí a v péči o dětského pacienta vyžaduje často multioborovou spolupráci. Narušení období dětského věku, tak kritického z pohledu optimálního vývoje mladého jedince, může negativně ovlivnit jeho život i prognózu v dlouhodobém měřítku.
K jedné z nejpopulárnějších oblastí dětské gastroenterologie patří nepochybně problematika IBD. Podobně jako v případě jiných nemocí se i zde postupy u dětských a dospělých pacientů mohou lišit. Na možnost využití exkluzivní enterální výživy v indukční terapii Crohnovy nemoci upozorňuje práce dr. Karáskové. V pediatrii je tato léčebná modalita s velkou oblibou využívána zejména pro minimum nežádoucích účinků a její pozitivní vliv na slizniční hojení a nutriční stav pacienta. Nesmírně zajímavou kazuistiku pacientky s časným nástupem IBD-like symptomů nereagujících na konvenční terapii popisují slovenští kolegové. U pacientky byla následně potvrzena mutace v genu pro receptor IL-10, což významným způsobem mění pohled na jedinou efektivní léčbu pacienta i na jeho prognózu.
Neméně zajímavou je jistě i část věnovaná dětské hepatologii. Problematikou transplantace jater se zabývá práce dr. Kosnáčové, která prezentuje výsledky a současný stav péče o děti vyžadující transplantaci jater na Slovensku. Velice precizní práce dr. Kotalové přináší souborná data dětí s progresivní familiární intrahepatální cholestázou 2. typu diagnostikovaných v ČR v letech 2005–2015, a to vč. výsledků jejich molekulárně genetických analýz, kterými bylo nalezeno sedm nových mutací v genu ABCB11. Na význam molekulárně genetického vyšetření u dětí s chronickou pankreatitidou pak upozorňuje práce dr. Hegyi.
Pevně věřím, že s blížícím se koncem roku Vám pediatričtí kolegové ve znamení hesla „nejlepší nakonec“ dokážou nabídnout kvalitní a zajímavé čtení. A nakonec ještě jedno pediatrické „tajemství“ – narozdíl od většiny z Vás máme pro naše pacienty při selhání veškeré léčby v záloze ještě jednu velkou naději – a to předání pacienta do péče gastroenterologa pro dospělé…
 
S přáním příjemného čtení  a klidných svátků
 
MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.
koeditorka sekce dětská  gastroenterologie a hepatologie
katarina.mitrova@gmail.com

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test