Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(2): 112–120. doi: 10.48095/ccgh2022112.

De novo tuková choroba pečene po transplantácii pečene a fibróza pečene dia­gnostikovaná magnetickou rezonanciou počas dvoch rokov

Světlana Adamcová Selčanová1, Ľubomír Skladaný1, Beata Škvarková1, Beata Bachová1, Lukáš Lafférs2, Tomáš Koller3

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je najrýchlejšie rastúcou príčinou ochorení pečene. Pri vzniku po transplantácii pečene (LT) pre iné indikácie nesie názov de novo NAFLD. Cieľ: Stanoviť incidenciu de novo NAFLD a jej asociáciu s BMI a fibrózou po LT v jednom transplantačnom centre. Metódy: Medzi januárom 2015 a decembrom 2020 sme realizovali propektívnu observačnú štúdiu u po sebe nasledujúcich pacientov po LT pre iné indikácie ako NAFLD. Sledovali sme demografické ukazovatele, etiológiu cirhózy pečene, MELD sklóre a Child Pugh skóre. Šesť, 12 a 24 mesiacov po LT sme hodnotili BMI, MR spektroskopiu (MRS, [≥ 5 % = NAFLD]) a MR elastografiu (MRE, [≥ 2,88 kPa = signifikantná fibróza, ≥ 3,54 kPa = pokročilá fibróza]). Výsledky: V sledovanom intervale sme do štúdie zaradili 164 pacientov po LT. Na základe vopred definovaných kritérií sme vylúčili 37 pacientov, do finálnej analýzy sme zaradili 104 pacientov s mediánom 53 rokov, 38 % žien, s mediánom MELD 15 bodov a BMI 25,4. Medián BMI – 6, 12 a 24 mes. po LT bol 25,5 vs. 27,3 (p = 0,032) a 26 vs. 27,8 (p = 0,062). MRS % – 6, 12 a 24 mes. po LT boli 4,5 oproti 5,1 (p = 0,2) a 4,4 oproti 7 (p = 0,012). Šesť, 12 a 24 mesiacov po LT sme signifikantnú fibrózu zistili u 27 %, 35 % a 46 % (p = 0,09) a pokročilú fibrózu u 4,7 %, 1,2 % a 15 % pacientov (p = 0,003). Závery: Počas dvoch rokov po LT pre iné indikácie ako NAFLD sme zaznamenali stúpajúci trend BMI, stúpajúci výskyt de novo NAFLD, signifikantnej a pokročilej fibrózy.

Klíčová slova

de novo-NAFLD, transplantácia pečene, MR spektroskopia, MR elastografia, fibróza pečeneČlánek je v angličtině, prosím přepněte do originální verze.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD) and European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2016; 64(6): 1388–1402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.
2. Targher G. Concordance between MAFLD and NAFLD dia­gnostic criteria in „real-world“ data. Liver Int 2020; 40(11): 2879–2880. doi: 10.1111/liv.14623.
3. Neuschwander-Tetri BA, Caldwell SH. Nonalcoholic steatohepatitis: summary of an AASLD single topic conference. Hepatology 2003; 37(5): 1202–1219. doi: 10.1053/jhep.2003.50193.
4. Aller R, Fernández-Rodríguez C, Lo Iacono O et al. Consensus document. Management of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Clinical practice guideline. Gastroenterol Hepatol 2018; 41(5): 328–349. doi: 10.1016/j.gastrohep.2017.12.003.
5. Charlton MR, Burns JM, Pedersen RA et al. Frequency and outcomes of liver transplantation for nonalcoholic steatohepatitis in the United States. Gastroenterology 2011; 141(4): 1249–1253. doi: 10.1053/j.gastro.2011.06.061.
6. Agopian VG, Kaldas FM, Hong JC et al. Liver transplantation for nonalcoholic steatohepatitis: the new epidemic. Ann Surg 2012; 256(4): 624–633. doi: 10.1097/SLA.0b013e31826b4b7e.
7. Davidson JA, Wilkinson A. International Expert Panel on New‐Onset Diabetes after Transplantation. New‐Onset Diabetes After Transplantation 2003 International Consensus Guidelines: an endocrinologist’s view. Diabetes Care 2004; 27(3): 805–812. doi: 10.2337/diacare.27.3.805.
8. Pham PT, Pham PM, Pham SV et al. New onset diabetes after transplantation (NODAT): an overview. Diabetes Metab Syndr Obes 2011; 4: 175–186. doi: 10.2147/DMSO.S19027.
9. Watt KD, Pedersen RA, Kremers WK et al. Evolution of causes and risk factors for mortality post‐liver transplant: results of the NIDDK long‐term follow‐up study. Am J Transplant 2010; 10(6): 1420–1427. doi: 10.1111/j.1600-6143.2010. 03126.x.
10. Bhagat V, Mindikoglu AL, Nudo CG et al. Outcomes of liver transplantation in patients with cirrhosis due to nonalcoholic steatohepatitis versus patients with cirrhosis due to alcoholic liver disease. Liver Transplant 2009; 15(12): 1814–1820. doi: 10.1002/lt.21927.
11. Contos MJ, Cales W, Sterling RK et al. Development of nonalcoholic fatty liver disease after orthotopic liver transplantation for cryptogenic cirrhosis. Liver Transplant 2001; 7(4): 363–373. doi: 10.1053/jlts.2001.23011.
12. Ong J, Younossi ZM, Reddy V et al. Cryptogenic cirrhosis and posttransplantation nonalcoholic fatty liver disease. Liver Transplant 2001; 7(9): 797–801. doi: 10.1053/jlts.2001.24644.
13. Charlton M, Kasparova P, Weston S et al. Frequency of nonalcoholic steatohepatitis as a cause of advanced liver disease. Liver Transplant 2001; 7(7): 608–614. doi: 10.1053/jlts.2001.25453.
14. Kim WR, Poterucha JJ, Porayko MK et al. Recurrence of nonalcoholic steatohepatitis following liver transplantation. Transplantation 1996; 62(12): 1802–1805. doi: 10.1097/000078 90-199612270-00021.
15. Hanouneh IA, Macaron C, Lopez R et al. Recurrence of disease following liver transplantation: nonalcoholic steatohepatitis vs hepatitis C virus infection. Int J Organ Transplant Med 2011; 2(2): 57–65.
16. Hejlova I, Honsova E, Sticova E et al. Prevalence and risk factors of steatosis after liver transplantation and patients outcomes. Liver Transpl 2016; 22(5): 644–655. doi: 10.1002/lt.24393.
17. Dureja P, Mellinger J, Agni R et al. NAFLD recurrence in liver transplant recipients. Transplantation 2011; 91(6): 684–689. doi: 10.1097/TP.0b013e31820b6b84.
18. Karam V, Sebagh M, Rifai K et al. Quality of life 10 years after liver transplantation: the impact of graft histology. World J Transplant 2016; 6(4): 703–711. doi: 10.5500/wjt.v6.i4.703.
19. Andrade AR, Bittencourt PL, Codes L et al. New onset diabetes and nonalcoholic fatty liver disease after liver transplantation. Ann Hepatol 2017; 16(6): 932–940. doi: 10.5604/01.3001. 0010.5285.
20. Gitto S, de Maria N, di Benedetto F et al. De novo nonalcoholic steatohepatitis is associated with long-term increased mortality in liver transplant recipients. Eur J Gastroenterol Hepatol 2018; 30(7): 766–773. doi: 10.1097/MEG.000 0000000001105.
21. Skladany L, Adamcova Selcanova S, Ciefova J et al. De novo non-alcoholic fatty liver disease after liver transplantation – as dia­gnosed by magnetic resonance. Gastroent Hepatol 2020; 74(2): 116–122. doi: 10.14735/amgh2020116.
22. Seo S, Maganti K, Khehra M et al. De novo nonalcoholic fatty liver disease after liver transplantation. Liver Transpl 2007; (13)6: 844–847. doi: 10.1002/lt.20932.
23. Dumortier J, Giostra E, Belbouab S et al. Non-alcoholic fatty liver disease in liver transplant recipients: another story of „seed and soil”. Am J Gastroenterol 2010; 105(3): 613–620. doi: 10.1038/ajg.2009.717.
24. Galvin Z, Rajakumar R, Chen E et al. Predictors of de novo nonalcoholic fatty liver disease after liver transplantation and associated fibrosis. Liver Transpl 2019; 25(1): 56–67. doi: 10.1002/lt.25338.
25. Mikolasevic I, Orlic L, Hrstic I et al. Metabolic syndrome and non‐alcoholic fatty liver disease after liver or kidney transplantation. Hepatol Res 2016; 46(9): 841–852. doi: 10.1111/hepr.12642.
26. Fatty Liver Index. [online]. Available from: https: //www.mdapp.co/fatty-liver-index-flical­- culator-356/.
27. Seeff LB, Everson GT, Morgan TR et al. Complication rate of percutaneous liver bio­psies among persons with advanced chronic liver disease in the HALT-C trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2010; 8(10): 877–883. doi: 10.1016/j.cgh.2010.03.025.
28. Tejedor-Tejada J, Valenzuela EF, Muňoz RN et al. De-novo nonalcoholic fatty liver disease at 5 years after liver transplantation: prevalence and predictive factors. Eur J Gastroenterol Hepatol 2021; 33(3): 399–406. doi: 10.1097/MEG.0000000000001736.
29. Hernaez R, Lazo M, Bonekamp S et al. Dia­gnostic accuracy and reliability of ultrasonography for the detection of fatty liver: a meta-analysis. Hepatology 2011; 54(3): 1082–1090. doi: 10.1002/hep.24452.
30. Petta S, Wong VW, Cammà C et al. Improved noninvasive prediction of liver fibrosis by liver stiffness measurement in patients with nonalcoholic fatty liver disease accounting for controlled attenuation parameter values. Hepatology 2017; 65(4): 1145–1155. doi: 10.1002/hep.28 843.
31. Myers RP, Pollett A, Kirsch R et al. Controlled attenuation parameter (CAP): a noninvasive method for the detection of hepatic steatosis based on transient elastography. Liver Int 2012; 32(6): 902–910. doi: 10.1111/j.1478-32 31.2012.02781.x.
32. Karlas T, Kollmeier J, Böhm S et al. Noninvasive characterization of graft steatosis after liver transplantation. Scand J Gastroenterol 2015; 50(2): 224–232. doi: 10.3109/00365521. 2014.983156.
33. Bhat M, Ghali P, Rollet-Kurhajec KC et al. Serum fibrosis bio­markers predict death and graft loss in liver transplantation recipients. Liver Transpl 2015; 21(11): 1383–1394. doi: 10.1002/lt.24217.
34. Bedogni G, Bellentani S, Miglioli L et al. The fatty liver index: a simple and accurate predictor of hepatic steatosis in the general population. BMC Gastroenterol 2006; 6: 33. doi: 10.1186/1471-230X-6-33.
35. Machado MV, Cortez-Pinto H. Non-invasive dia­gnosis of non-alcoholic fatty liver disease. A critical appraisal. J Hepatol 2013; 58(5): 1007–1019. doi: 10.1016/j.jhep.2012.11.021.
36. Idilman IS, Aniktar H, Idilman R et al. Hepatic steatosis: quantification by proton density fat fraction with MR imaging versus liver bio­psy. Radiology 2013; 267(3): 767–775. doi: 10.1148/radiol.13121360.
37. Gu J, Liu S, Du S et al. Dia­gnostic value of MRI-PDFF for hepatic steatosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis. Eur Radiol 2019; 29(7): 3564–3573. doi: 10.1007/s00330-019-06072-4.
38. Yin M, Talwalkar JA, Glaser KJ et al. Assessment of hepatic fibrosis with magnetic resonance elastography. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5(10): 1207–1213.e2. doi: 10.1016/ j.cgh.2007.06.012.
39. Loomba R, Wolfson T, Ang B et al. Magnetic resonance elastography predicts advanced fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease: a prospective study. Hepatology 2014; 60(6): 1920–1928. doi: 10.1002/hep.27362.
40. Morisaka H, Motosugi U, Ichikawa S et al. Magnetic resonance elastography is as accurate as liver bio­psy for liver fibrosis staging. J Magn Reson Imaging 2018; 47(5): 1268–1275. doi: 10.1002/jmri.25868.
41. Kim H, Lee K, Lee KW et al. Histologically proven non-alcoholic fatty liver disease and clinically related factors in recipients after liver transplantation. Clin Transplant 2014; 28(5): 521–529. doi: 10.1111/ctr.12343.
42. Newsome PN, Sasso M, Deeks JJ et al. FibroScan-AST (FAST) score for the non-invasive identification of patients with non-alcoholic steatohepatitis with significant activity and fibrosis: a prospective derivation and global validation study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020; 5(4): 362–373. doi: 10.1016/S2468-1253(19)30383-8.
43. R Core Team. The R project for statistical computing. [online]. Available from: https: //www.R-project.org/.
44. Vallin M, Guillaud O, Boillot O et al. Reccurent or de novo non-alcoholic fatty liver disease after liver transplantation: natural history based on liver bio­psy analysis. Liver Transpl 2014; 20(9): 1064–1071. doi: 10.1002/lt.23936.
45. Shaker M, Tabbaa A, Albedawi M et al. Liver transplantation for nonalcoholic fatty liver disease: new challenges and new opportunities. World J Gastroenterol 2014; 20(18): 5320–5330. doi: 10.3748/wjg.v20.i18.5320.
46. Skladany L, Mesarosova Z, Bachova B et al. Alcohol-related liver disease as a new risk factor for post-transplant diabetes after liver transplantation. Transplant Proc 2019; 51(10): 3369–3374. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.07.021.

Kreditovaný autodidaktický test